Dagens Muslim 11Svenska personligheter

Christopher Polhem – den svenska mekanikens fader

Christopher Polhem föddes på Gotland i Visby år 1661. Vid åtta års ålder förlorade han sin far och han levde tillsammans med sin farbror i Stockholm efter hans fars död. Redan några år senare började han arbeta som smådräng på en Upplands gård. Han var mycket begåvad och blev inspektör på Vansta säteri i Södermanland fram till år 1685. Intresset för teknik och mekanik växte. Han öppnade en verkstad, där han tillverkade redskap, verktyg och klockor. På grund av hans brist i de teoretiska kunskaperna beslutade han sig för att lära sig latin, för att på så sätt börja studera på universitet. Det var stadens präster som hjälpte honom med detta.
År 1687 började Christopher Polhem att studera vid Uppsala Universitet. Vid inträdesprovet klarade han av att laga två astronomiska ur. Innan slutet av hans studietid hade han reparerat Domkyrkans astronomiska ur som var ur funktion. Detta gjorde att hans rykte spred sig och han ansågs som en skicklig mekaniker.
År 1693 fick Christopher Polhem i uppdrag att förbättra tekniken gällande transporten för malen som kom ifrån gruvorna. Kung Karl XI blev mycket imponerad av den modell som han visade upp. Mekanismen var helt mekanisk och det var endast malmen som skulle läggas i de stora tunnorna som behövdes göras manuellt. Uppfordringsverket kallas ”Blankstörsspelet” eftersom den installerades i Falu gruvas gruvhål vid samma namn år 1694. År 1696 blev Christopher Polhem direktör över bergs mekaniken och två år senare blev han konstmästare vid Falu gruva. Då fick han det huvudsakliga ansvaret för upptagandet av bergsmalmen.


År 1697 grundade han det tekniska laboratoriet ”Laboratorium Mechanicum”. Detta för att det skulle ha en väsentlig roll i skapandet av framtidens mekaniker. Det forskades, undervisades och demonstrerades för besökare så väl som studenter allt som kunde göras inom teknik och mekanism.
År 1716 adlades Christopher Polhem för hans tekniska insatser för Sverige av Kung Karl XII. Hans outtröttliga energi och framåtanda är verkligen något enastående.

Review Overview

User Rating: 4.26 ( 4 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button