ArtiklarBudskapet 04

Moderns ställning i islam

I den Heliga Koranen och traditioner har det betonats om att vara god mot sin mor.Vissa koranverser har verkligen stimulerat människans känslor i relation till hennes mor och påminner henne om nödvändigheten att tacka sin mor då hon stått ut med nio månader av hennes tyngd.

Människan måste alltid komma ihåg vilka svårigheter hennes mor stått ut med under graviditeten och vilka uppoffringar hon gjort för att skydda sitt barn och hålla det friskt.

Trots att profeten Jesus (fvmh) föddes utan någon far räknar han godhet mot sin mor som en av hans stoltheter. Detta är i sig ett tydligt bevis på vikten av moderns ställning. Gud säger följande i Koranen med Jesus (fvmh) ord:

”och att älska min moder och visa henne aktning – och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann.” (Kapitlet Maria, vers 32)

Trots att det sagts mycket om moderns ställning i dagens värld och muslimer t.o.m. namngett dagen för Heliga Fatima Zahras (fvmh) födelsedag som Mors dag är tyvärr situationen för vår civilisation sådan att relationen mellan barn och deras föräldrar bryts väldigt fort. I islamiska läror har det betonats extraordinärt om moderns höga ställning.

I islamiska läror har det betonats extraordinärt om moderns höga ställning.

Det har återberättats från Imam Sadiq (fvmh) att en man gick till Profeten (fvmh & hf) och sa: ”Å Guds Sändebud, vem ska jag vara god mot?” Profeten sa: ”Mot din mor.” Mannen sa: ”Och sedan mot vem?” Profeten sa: ”Mot din mor.” För tredje gången frågade han: ”Och sedan mot vem?” Profeten sa: ”Mot din mor.” Den fjärde gången som mannen upprepat denna fråga sa Profeten: ”Mot din far.”

I en annan tradition har det nämnts att en ung person gick till Profeten (fvmh & hf). Hans Excellens frågade honom: ”Har du någon mor?” Han sa: ”Ja.” Profeten sa: ”Hjälp din mor, eftersom paradiset ligger under mödrarnas fötter.”

Gud visar i Koranen på moderns extraordinära ansträngningar och säger:

”Gud har anbefallt människan [att visa] godhet mot sina föräldrar; [hon bör tänka på att] modern har burit sitt barn genom det ena svaghetstillståndet efter det andra…” (31:14)

Mödrar drabbas av svaghet under graviditeten eftersom ett foster bildas via deras kroppars extrakt. Av denna anledning drabbas de av olika vitaminbrister under graviditeten. På ett annat ställe säger Gud:

”Mödrarna ger sina barn di under två hela år…” (2:233)

Rättigheten att amma under två år tillhör modern och det är hon som tar hand om sitt barn. Att ge spädbarnet mat för kroppen och själen under denna period har en okränkbar relation till moderns mjölk och känslor. Rättigheten att ta hand om barnet har getts henne.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button