0. S. Fatemeh Zahra (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 26Kvinnan i islamTidningsnummer

Den fullkomlige ledarens idealiska dotter

Damen levde som de fattigaste i staden. Hon hade bara ett enkelt klädesplagg och ibland var hon liksom maken och barnen utan mat. Hon kunde leva som de rika men valde att leva som de fattigaste lik sin far, för att dela med dem svaga deras utsatthet.
Som liten femåring flicka som nyss förlorat sin ansedda moders kärlek, visade hon både mod och omsorg när hon försvarade sin far som utstod kränkningar och förföljelse. Därför sade fadern om henne: ”Hon är sin fars moder”. Han älskade och tog väl hand om sin ensamma och moderlösa dotter. Hon var unik, ett helgon som skilde sig från alla andra helgon.
Trots sina angelägenheter hemma lärde hon ut och svarade på andra kvinnors frågor. Hon var cirka 18 år när hon sörjde och begrät sin bortgående far, vilken meddelade sin älskade och med sorger belastade dotter att hon inte skulle leva länge efter honom.
Några dagar efter sin fars bortgång medan hennes sorg väckte sympatin hos vilken betraktare som helst blev den övergivna familjen attackerad och damen skadades svårt i sitt hem. Fyrabarnsmamman förlorade sitt ofödda barn, hälsa och dog senare på grund av skadorna.
Hon var den heliga Fatima (f), profeten Muhammeds (s) dotter. De som var tillsynes bland hennes fars anhängare gjorde kupp mot hennes make, imam Ali (f). Majoriteten gav vika och en minoritet började förföljas varav dem några tog skydd hos imam Ali. Därav attacken mot profeten Muhammeds dotter och svärson hem.
En konfrontation mellan männen i hemmet och gärningsmännen skulle säkerligen medföra ett blodbad. Därför valde den ansedda damen att själv stå bakom dörren och påminna dem om deras plikt att vörda detta hem. Många ångrade sig och lämnade fruktansvärda uppdraget men en tillräcklig stor grupp stannade och vägrade vakna till.
Det heliga hemmet stormades. Hon hade slöja men ville inte att gärningsmännen skulle se hennes gestalt. Därför gick hon bakom dörren och klämdes hårt och föll till marken. Bröstkorgen bröts och hennes foster dog.
De som attackerade henne och gjorde kupp mot imam Ali konfiskerade även en fruktträdgård som profeten hade gett henne mot allt som hennes mor hade offrat för islam. En gård som hon använde för att underlätta för många människor.
När hon var på sin dödsbädd insåg de första två kaliferna att de hade begått orätt mot profetens enda dotter. En dam som profeten vid flertals tillfällen påbjudit muslimerna att vörda.
De gick till imam Ali och förklarade att de vill ha en försoning. Imamen övertygade sin bortgående fru som nu var på sin dödsbädd att ta emot dem. När männen var inne vände hon bort sitt ansikte från dem och sade: För Guds sak frågar jag er, har inte ni hört profeten säga:”
Fatimas acceptans härrörs från min acceptans och Fatimas vrede härrörs från mitt vrede”?
De svarade ja. Därpå sade hon: ”Jag låter Gud och Hans änglar vittna om att ni vredgade mig och nöjde inte mig”.
För att markera det förtryck som hon och hennes familj fick utstå bad hon sin make att i hemlighet begrava henne under natten.
Dagen efter begravningen pressade det nya styret imamen att avslöja var graven finns men han vägrade, något som imamerna efter honom fortsatte med. Antagligen för att så länge det finns folk skall det också finnas bevis på de plågor som denna heliga familj fick utstå efter profetens bortgång.
Den 9:e februari infaller hennes martyrium. En dag som vi markerar och firar med sorg och uppmanar muslimer att läsa noga studera och utforska dessa viktiga, talande och kärnfulla händelser som drabbade den viktigaste kvinnan och familjen för profeten Muhammed (s).

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button