ArtiklarDagens Muslim 63Tidningsnummer

Ur boken Islamisk Teologi; Den intellektuella världsbilden

Vissa nöjer sig inte endast med sinnena, utan snarare är de även övertygade om det som är högre än sinnen och uppfattas med hjälp av intellektet. De anser att världen inte endast är begränsad till materiella angelägenheter, snarare bevisar de m.h.a. intellektet att det även finns en annan värld förutom den materiella världen som sinnena inte kan uppfatta, p.g.a. att den är icke-materiell. Således är världens utsträckning mer omfattande och större enligt den intellektuella världsbilden. Till exempel bevisar de m.h.a. intellektet att världen har en Gud och att Gud inte bara kan skådas, snarare att det även finns en dold värld eller andra världar som inte heller kan skådas (med det fysiska ögat). Därmed är världen mycket större än det vi ser.
Den religiösa (gudomliga) världsbilden: Genom att lita och tro på sina religiösa ledare blir vissa människor övertygade om deras världsbilder. De accepterar alltså fullständigt profeternas uttalanden om världen. I själva verket är dessa personer övertygade om att Guds profeters syn på världen är mycket mer omfattande och fullständigare än vad det är för andra.

Analys av världsbilderna
Det verkar som att världsbilderna av den första (den materiella och empiriska världsbilden) och den tredje typen (den religiösa världsbilden) har problem som kommer att nämnas.
Problemen med den materiella och empiriska världsbilden är att man inte kan lära känna världen fullständigt via materiella angelägenheter och svara på alla av människans grundläggande frågor, eftersom sinnena inte kan uppfatta vissa materiella angelägenheter som existerar tillräckligt bra. Till exempel existerar syre, men det syns inte. Å andra sidan är människans och världens existentiella dimensioner mer omfattande än erfarenheter och materia, utöver att sinnena även kan begå många misstag. Därför är det inte klokt att människan strävar efter en sådan världsbild.
Problemen med den religiösa världsbilden är även att man inte kan använda sig av den innan Gud, profeter och religionen bevisats rationellt, eftersom intellektet säger att man inte kan följa profeter innan deras sanningsenlighet och fullkomlighet bevisats (eftersom det även finns falska profeter). Alltså först måste man bevisa Gud och profeter m.h.a. intellektet och därefter bevisa att profeterna är fullständiga utifrån varenda aspekt, och att de t.o.m. uppfattar vissa saker som intellektet inte uppfattar, och sedan följa dem. Av just denna anledning är den intellektuella (filosofiska) världsbilden den bästa världsbilden enligt oss, eftersom en världsbild är en underbyggnad och vi måste först bevisa världen via intellektet.
En viktig punkt: Intellektet kan inte uppfatta alla angelägenheter, men de angelägenheter som inte går att uppfatta och som intellektet inte är kapabel att uppfatta säger intellektet att man definitivt måste leta efter en speciell metod. Till exempel säger intellektet att principen att en dold värld existerar inte är omöjlig, men man måste fråga de som har en relation till den om dess kvalité. Paradiset och helvetet och alla angelägenheter som inte uppfattas genom de fem sinnena är även sådana. Förnuftet föreskriver att man måste fråga den som har en relation till paradiset och helvetet om deras kvalitéer och vägen till dem.
När det sägs att den religiösa världsbilden har problem betyder det inte att den religiösa världsbilden i sig har problem, snarare betyder det att den religiösa världsbilden är placerad efter den intellektuella världsbilden. Av just denna anledning måste vi först bevisa Gud, Hans Attribut, profeterna och deras sanningsenlighet m.h.a. intellektet och därefter tro på deras uttalanden. Med andra ord kan en person som vill välja en världsbild inte direkt gå efter den religiösa världsbilden, snarare måste den först bevisa den religiösa världsbildens sanningsenlighet och fullkomlighet m.h.a. intellektet och därefter acceptera den.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button