Övrigt

Muslimskt gravkvarter invigdes idag (8:e december 2017) i Görvälns griftegård i Järfälla

Idag, den 8 december 2017 invigdes muslimskt gravkvarter i Görvälns griftegård i Järfälla. Denna begravningsplats var ett behov för Stockholms muslimer.
Krister Kappel kyrkoherde i Järflla läste bön och invigde det nya gravkvarteret. Mohsen Hakimollahi från Imam Ali Islamic Center i Järfälla höll också tal och läste bön under invigningsceremonin.
Mohsen Hakimollahi tackade Järfälla kyrka och Järfälla kommun. Han sa att muslimerna inte kommer att glömma denna hjälp.
”Med hänsyn till ökningen av antalet nyanlända muslimer till Sverige var det ett viktigt behov för västra Stockholm att ha en begravningsplats för begravning av muslimska anhöriga med islamiska traditioner. Denna nya begravningsplats kommer innebära att muslimerna kan begrava sina bortgångna i närheten av sina hem.” sa Mohsen Hakimollahi till tidskriften dagens muslim.
Gällande vikten av att besöka gravar sa Hakimollahi: ”Det har betonats mycket om att besöka de döda i islam och speciellt på fredagar, då muslimerna går för att besöka sina döda enligt islamiska traditioner, läser Koranen och ber för dem.”
Enligt Hakimollahi är döden endast en början på ett evigt liv, ”om vi människor kan handla gott i den här världen och göra gott mot andra kommer vi absolut att ha banat vägen för ett bättre liv efter döden” säger han.
Bildkälla: dagensmuslim.se
”Imam Ali Islamic Center har en god relation till Järfällas kyrka via interreligiösa rådet i Järfälla och deltar i olika projekt med kommunen. I form av den största shiitiska församlingen i Sverige, hoppas att vi expanderar vår roll för muslimernas integration i det svenska samhället”. Sa Hakimollahi, enligt DM.
**************************
Mohsen Hakimollahis tal i invigningsceremonin:

Bildkälla: dagensmuslim.se

 

”Döden är en av de mest verkliga sakerna i denna värld. Varenda människa, med varenda religion och ideologi och med varenda kultur och nationstillhörighet, är övertygad om verkligheten att döden är en oundviklig sanning och att den kommer att drabba alla förr eller senare. En dag frågade Imam Ali (fvmh) folket om vilka saker som det finns mest visshet om. Vissa sa: ”Soluppgången.” Vissa sa: ”Nattens anländan och stjärnornas uppgång.” Han svarade: ”Det finns en sannolikhet att solen inte går upp i kontrast till den eviga vanan eller att den aldrig kommer att gå ned. Men döden är det enda som det inte finns någon sannolikhet om att den gör någonting annat.” Himmelska religioner såsom kristendomen och islam har nämnt många frågor kring döden och den här världen efter dessa frågor.

Vi välkomnar samarbetet från de respekterade ansvariga från svenska kyrkan, Järfälla församling Järfälla och kommunen som placerat detta område i muslimernas och nyanländas förfogenhet väldigt, och vi kommer inte att glömma deras kärlek. Vi hoppas att alla människor som är bosatta i denna kommun får ett långt liv med god hälsa och att minsta möjliga antal personer begravs på denna begravningsplats under det kommande året.

 

invigning_gorvalns_griftegard_20171208_126.jpg

Bildkälla: dagensmuslim.se

 

Hakimollahi avslutade sitt tal med bön och åkallelse:

 

Å Gud! Skicka [Dina] hälsningar [och välsignelser] till alla Dina profeter och sändebud. Skicka hälsningar till Abraham och Abrahams familj. Å Gud! Skicka hälsningar till Din Ande och Din profet Jesus. Skicka hälsningar till Din Älskade och Ditt Sändebud Muhammed. Å Gud! Vi ber Dig helt visst om säkerhet, tro på Dig, Din Profets bekräftande, skydd från alla missöden och tacksägelse för god hälsa. Å Gud! Gör oss framgångsrika i det Du älskar och är nöjd med. Å Gud! Gör oss framgångsrika i att utföra rättfärdiga [handlingar] och gör så att gott flödar från våra händer. Å Gud! Gör oss framgångsrika i att stå till tjänst till Dina tjänare. Å Gud! Gör kärleken stor mellan oss, tillrättavisa våra affärer, välsigna våra liv och bortgångar och gör slutet gott för våra affärer. Å Gud! Gör våra liv långa och utöka vår försörjning. Å Gud! Vi söker helt visst skydd hos Dig från missöden, förtryck[K21]  och sjukdomar. Å Gud! Ge oss goda arvtagare så att de tänker gott om oss. Å Gud! Gör vår dödsdag till en dag av glädje och lättnad. Å Gud! För oss till det goda, som du fört Dina profeter och rättfärdiga tjänare till, och väck oss till liv igen [på domedagen] bland Dina profeter och vänner. Å Gud! Förlåt de troende männen och de troende kvinnorna, och ha barmhärtighet med oss med Din barmhärtighet, å den Mest Barmhärtige”!

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button