ArtiklarDagens Muslim 48RamadanTidningsnummer

Storayatullah al-Sistanis åsikt om att fasta under Coronapandemin

Ayatullah Sayed Ali al-Sistanis kontor i Najaf publicerade inför månaden Ramadan hans uttalande gällande att fasta under månaden Ramadan samtidigt som det är en Coronapandemi.

Ayatullah Sayed Ali al-Sistani:
Obligationen att fasta under den välsignade månaden ramadan är en individuell plikt, och den som uppfyller villkoren för plikten om att fasta är pliktig att fasta, oavsett om det är obligatoriskt eller inte för andra personer.
Om den kommande månaden ramadan därmed börjar och en muslim fruktar att den kommer att drabbas av corona om den fastar – även om den vidtar alla försiktighetsåtgärder – kommer plikten om att fasta att försvinna för den under alla dagar som den har en sådan rädsla och den måste sedan kompensera för det. Men om den genom att vidta försiktighetsåtgärder kan minska sannolikheten för att få sjukdomen – i en sådan utsträckning att en sådan sannolikhet inte längre uppmärksammas av rationella personer, även om den stannar hemma, undviker att beblanda sig med andra på nära håll, använder mask och handskar och desinfekterar sina händer ofta, och att utförandet av detta inte utsätter den för extrema och extraordinära svårigheter – försvinner inte plikten om att fasta för den i detta fall.
Men angående att det har sagts att vissa läkare rekommenderar att man dricker vatten ofta i nära intervaller för att förhindra uttorkning och torr hals, eftersom inträffandet av de två ökar risken för att drabbas av coronaviruset: Ifall det stämmer förhindrar inte det plikten om att fasta, förutom för den som efter att ha fått denna information fruktar att den kommer att drabbas av denna sjukdom om den fastar, och att det inte finns något sätt för att minska sannolikheten om att drabbas, på sådant vis att [rubriceringen] rädsla för sjukdom inte gäller för den – även om den stannar hemma och vidtar de andra försiktighetsåtgärderna som nämnts. Men andra personer måste fasta.
Sammanfattningsvis försvinner obligationen om att fasta under månaden ramadan för den som har en religiöst rättslig ursäkt, såsom en sjuk person och någon som till exempel på grund av
läkarens råd fruktar att fastan kommer att göra den sjuk och att det inte är möjligt för den att vidta försiktighetsåtgärder som kan göra den säker från att drabbas av sjukdom. I andra fall måste den vidta dessa åtgärder och den får inte utelämna fastan.

Läs uttalanden från andra skriftlärda
på www.imamalicenter.se

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button