ArtiklarDagens Muslim 56Tidningsnummer

“Sexköp i Allahs namn”- existerar inte

Insändare

SVT:s Uppdrag granskning (UG) sände, tidigare i år, ett reportage i vilket missbruk av tidsbestämt äktenskap rapporteras. UG valde att titulera programmet med ”sexköp i Allahs namn” något som väckte stark anstöt hos många muslimer. Den bild som sedermera presenteras i reportaget är inte heller en bild som känns igen av vare sig mig eller andra aktiva muslimer, runt om i landet.

Tillfälligt äktenskap används vanligtvis när två parter uttryckligen ger samtyck till en parrelation. I praktiken kan det yttra sig som ett förhållande, förlovning eller ett samboskap. Tillfälligt äktenskap bör därför likställas med ett förstastadium till äktenskap. Så som allt annat förekommer även här, ett sannolikt, missbruk av tillämpningen av tillfälligt äktenskap. Viktigt att notera i detta sammanhang är att den enskildes agerande inte reflekterar religionens värdegrunder och inte heller vad som accepteras bland utövare.

Saied Ali Al-Sistani, en shiamuslimsk andlig ledare, med en motsvarande status att likställa ”författningsdomstol” och i, i juridisk kontext, vara prejudikatinstans. Alltså för shiamuslimer en instans som uträttar domar/praxis som också är bindande att följas. Saied Ali Al-Sistani har i ett uttalande starkt fördömt missbruk av tillfälligt äktenskap och lyft fram vikten av att inte vanära kvinnans värdighet:

”In fact temporary marriage, which is allowed in the Shia Imamiya school of thought, and similarly the permanent marriage, which can be based in relinquishing all rights but the right of copulation, cannot be used as means for sex trade as stated as that would disgrace the dignity of a woman and her humanity. Hence, those who follow such practices are corrupted individuals, and they are abusing religion to fulfill their illicit objectives.” (26 sep 2019)

Reportaget uppger att några församlingsföreträdare agerat i strid med vad Islam står för. De har således utnyttjat sina positioner och på så sätt utnyttjat den ”fiktiva” kvinnan i hennes beroendeställning. Det pågår enligt uppgifter en rad olika interna utredningar av såväl paraplyorganisationen ISS såväl som andra berörda församlingar. Utredningar som vi anser vara av ytterst värde. Oaktat vad som nu kommer att komma fram, av bla. de interna utredningarna, ser vi detta tillfälle som ett ypperligt tillfälle att belysa vikten av det fortsatta arbetet med att stödja kvinnor världen över och erbjuda stöd, trygghet och skydd.

Det är djupt beklagligt att en välsignad plats och en fristad befläckas av rykten. Rykten som påverkar alla mina fina minnen och upplevelser. En plats där jag som flicka sprungit i korridorerna, hängt bland pelarna, lekt med mina vänner. En plats där jag möts av det lugn som alltid välkomnat mig med öppna armar. Det lugn och den säkerhet jag alltid kliver in med har ersatts av en klump i magen. Denna gång stiger jag in med besvikelse, rädsla och en trötthet av att ännu en gång behöva försvara min religion. Försvara min religion för något som brukas felaktigt utanför ramarna för min religion.

Avslutningsvis vill jag tacka Islamiska Shiasamfunden (ISS) för att ha vidtagit lämpliga åtgärder och initierat en intern utredning. Våra församlingar är viktiga mötesplatser som vi värnar om därför bör vi göra det som finns i vår makt för att främja en trygg atmosfär. En trygg miljö för kvinnor i utsatta situationer som kan få stöd.

Jag vill också berömma de församlingar som har hjälplinjer, rådgivning och erbjuder kontakt med myndigheter. Slutligen, om du är, eller känner någon i en utsatthet kan du vända dig till: Imam Ali Islamic Centers systerlinje (systerlinje@iaic.se).

Av: Zahra Saber

User Rating: 4.59 ( 4 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button