Home » Tag Archives: Hadith

Tag Archives: Hadith

Månadens hadith 25- Januari 2019

Profeten (Guds välsignelser vare över honom &hans familj) säger: ”Den som gör sin far och mor nöjd har gjort Gud nöjd, och den som förargar sin far och mor har förargat Gud.” (Kanz al-’Ummal, vol. 16, s. 470)

Read More »

Månadens hadith 20- Augusti 2018

Guds sändebud Muhammed (Gvmh): Den av er som är mig närmast på domedagen är den sanningsenligaste personen, den bästa förvaltaren, den som är bäst på att hålla löften, den med bäst uppförande och den av er som står folket närmast. (Bihar al-Anwar, vol. 75, s. 94, nr. 12)

Read More »

Månadens hadith – Mars 2018

De troendes befälhavare Imam Ali (fvmh) sade: [Jag svär] vid Gud, att även om jag skulle få de sju landsområdena [alt. kontinenterna] med allt som finns under deras himlavalv, [d.v.s. alla dess naturtillgångar och skatter] under den förutsättning att jag skulle vara Gud [och Hans lagar] ohörsam ifråga om en myra[s rättigheter], i det att jag skulle stjäla ett enda ...

Read More »