Home » Tag Archives: Hadith

Tag Archives: Hadith

Månadens hadith 20- Augusti 2018

Guds sändebud Muhammed (Gvmh): Den av er som är mig närmast på domedagen är den sanningsenligaste personen, den bästa förvaltaren, den som är bäst på att hålla löften, den med bäst uppförande och den av er som står folket närmast. (Bihar al-Anwar, vol. 75, s. 94, nr. 12)

Read More »

Månadens hadith – Mars 2018

De troendes befälhavare Imam Ali (fvmh) sade: [Jag svär] vid Gud, att även om jag skulle få de sju landsområdena [alt. kontinenterna] med allt som finns under deras himlavalv, [d.v.s. alla dess naturtillgångar och skatter] under den förutsättning att jag skulle vara Gud [och Hans lagar] ohörsam ifråga om en myra[s rättigheter], i det att jag skulle stjäla ett enda ...

Read More »

Månadens hadith Februari 2018

Imam Sadjad (Guds välsignelse vara över honom) : Hörselns rättighet är att hålla den ren från allt förutom nobla ord som etablerar något gott i ditt hjärta eller beviljar dig en nobel egenskap. Sannerligen är hörseln porten genom vilket diverse olika koncept når hjärtat, vare sig det är gott eller ont. Källa: Boken ”En islamisk deklaration om rättigheter” Utgivare: Imam ...

Read More »

Månadens hadith Januari 2018

Imam Ali (frid vare med honom) sade: En man kom till Profeten, Gud välsigne honom och hans ätt, och sade: ”Lär mig vad jag skall göra för, att Gud skall älska mig, att människorna skall älska mig, att min egendom skall berikas, att min kropp skall förbli vid god hälsa, att mitt liv skall förlängas, och att jag skall återuppväckes ...

Read More »