Dagens Muslim 57Månadens versTidningsnummer

Månadens vers 57 – Dec 2022

”Vem ger Gud ett lån av goda gärningar, som Han återbetalar med mångdubbla värdet? Gud tar och Gud ger och till Honom skall ni föras åter.” (2:245, Koranens budskap)
Kapitlet Baqara (nummer 2) uppenbarades i Medina. I Tafsir Nemouneh står det att man inte ska tro att välgörenhet och givmildhet får ens egendomar att minska, eftersom det är Gud som har makt över ökning och minskning av ens försörjning.
I flera koranverser har formuleringen ”lån till Herren” använts gällande välgörenhet på Guds väg. Å ena sidan är det av fullkomlig vänlighet till tjänarna från Guds sida, och å andra sidan visar det på den yttersta vikten av välgörenhet.
I boken Nahj al-Balagha har det återberättats att Imam Ali (frid vare med honom) sagt att Gud bett om lån, samtidigt som Han äger himlens och jordens skatter och är fri från behov. Snarare vill Han testa oss och se vem av oss som handlar bäst.
I Tafsir Nour står det bland annat att detta lån som beskrivs ska vara av tillåten och sund egendom, utan krav på gengäld och ske i hemlighet.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button