0. Profeten Muhammed (fvmh & hf)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 36Kvinnan i islamTidningsnummer

Umm Salama

Var en av den Helige Profeten Muhammeds (Gvhf) fruar. Hennes riktiga namn var Hind, och hon var dotter till Abu Umayya ibn Mughira och Atika bint ’Amir. Men hon kallades för Umm Salama då hon hade en dotter som hette Salama, som hon hade fått från sin första man. Efter att Salamas far hade blivit martyr gifte sig Umm Salama med Guds sändebud, Profeten Muhammed (Gvhf).
Hon anses vara Profetens (Gvhf) bästa fru efter Heliga Khadija (fvmh) och hon är en av islams mest framstående kvinnor. Hon var berömd för sitt intellekt, kunskap och skönhet.
Hennes enorma kärlek för Profetens (Gvhf) familj (fvmd) är mycket känt, och hennes liv är utan tvekan lärorikt för muslimska kvinnor. Vissa korantolkare anser att koranversen ”Är belöningen för godhet annat än godhet?” (Koranen, 60:55) uppenbarats gällande Umm Salama.

En dag frågade Umm Salama islams ärade Profet (Gvhf):
”Å Guds Profet! Varför har manliga namn nämnts gällande utvandringen men inget sagts om kvinnor?” Som svar på hennes fråga uppenbarade Gud denna vers:
”Och deras Herre accepterade från dem, [och Han sa]: ”Jag kommer visserligen inte ödsla bort arbetet tillhörande en arbetare bland er, må den vara man eller kvinna…”” (Koranen, 3:195)
Umm Salama är en berömd återberättare av Profetens (Gvhf) traditioner, och många lärda i vetenskapen rijal (ordagrant kunskapen om män; biografisk utvärdering), såsom Barqi och Sheikh Tusi, har placerat henne bland återberättare av Profetens (Gvhf) traditioner.
Även många följeslagare till Profeten och generationen efter har återberättat traditioner från henne. Så många som 378 traditioner har återberättats av henne.
Hon är en av de återberättare som citerat Profetens berömda uttalande från Ghadir Khumm om att den som han är mästare för är Ali mästare för.
Hon har även återberättat en tradition som relaterar till Reningsversen som uppenbarats om Profetens (Gvhf) Ahl al-Bayt(fvmd).

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button