03. Imam Hussein (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 41Tidningsnummer

10 traditioner om Imam Husseins (fvmH) helgedom

Islams Profet (frid vare med honom & hans familj) sa: ”Karbala är den renaste helgedomen på jorden och den mest respekterade helgedomen.

Vid Sanningen [svär jag] att Karbala är av paradisets mattor.”
Imam Husseins (fvmh) karaktär, revolt och rörelse har alltid funnits i de Felfrias (fvmd) uttalanden och det som är häpnadsväckande är att t.o.m. de Felfria innan Imam Hussein (fvmd) talat om denna händelse och plats där Ashura-tragedin ägde rum. Här kommer 10 traditioner att delas om Imam Hussein (fvmh).
Hadith eller tradition betyder ett uttalande eller en handling som återberättats från islams Profet, den Utvalde Muhammed (fvmh & hf) eller de felfria Imamerna (fvmd).

1 – Ren helgedom
Islams Profet (Gvhf) sa följande mitt i en längre tradition: ”Karbala är den renaste helgedomen på jorden och den mest respekterade helgedomen. Vid Sanningen [svär jag] att Karbala är av paradisets mattor.”

2 – Räddningens land
Guds Profet (Gvhf) sa: ”Min son Hussein kommer att begravas i ett land som kallas för Karbala. Det är ett utmärkt land som alltid varit islams kupol. Gud räddade profeten Noas troende kompanjoner där från stormen.”

3 – Kärlekens offerplats
Imam Ali (fvmh) gick en dag förbi Karbala och sa: ”Här är de förälskades offerplats och martyrernas scen vars fötter inte tidigare eller kommande martyrer når.”

4 – Kärlekens doft
De Troendes ledare Ali (fvmh) talade till Karbalas jord och sa: ”Å jord, vad du luktar gott! På domedagen kommer ett folk från dig att ställa sig upp och omedelbart gå till paradiset utan räkenskap.”

5 – Domedagens strålande pärla
Imam Sajjad (fvmh) sa: ”Karbalas jord strålar som en pärla på domedagen och ropar: ’Jag är Guds heliga jord, en ren och välsignad jord som Martyrernas ledare och Paradisets ungdomars mästare omfamnat.’”

6 – Karbala och det Heliga Huset
Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Karbala är från det Heliga Husets jord.”

7 – Eufrat och Karbala
Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Det första landet och vattnet som Gud, den Upphöjde, gav helighet och nobless till var Karbalas land och Eufrats vatten.”

8 – Karbala, änglarnas cirkulationsplats
Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Det finns ingen ängel i himlarna och jorden förutom att den vill att Gud, den Upphöjde, ska ge denne tillåtelse att få äras med att besöka Imam Hussein (fvmh). Det är på sådant vis att en skara änglar alltid landar i Karbala och en annan skara stiger upp därifrån.”

9 – Paradisets väg
Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Imam Husseins (fvmh) gravplats är en dörr av paradisets dörrar.”‏

10 – Karbala, en trygg helgedom
Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Helt visst gjorde Gud Karbala till en trygg och välsignad helgedom innan Han gjorde Mecka till en helgedom”. (Viktigt att nämna är att det som menas med denna tradition är att detta skedde i den övre världen).

 

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button