03. Imam Hussein (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 21

Tragedin i Karbala; en manifestation av islams anda

Imam Hussein, Profetens dotterson, lyckades tillsammans med sina lojala hjältar att visa och tillämpa islams principer och budskap under ett historiskt slag. Monoteism, kärlek till Gud och till skapelsen, barmhärtighet, omvändelse, lojalitet, bönens vikt, visshet, sötman av Guds närhet, oändlig självuppoffring osv. tiotals andra frågor och aspekter belystes av Imam Hussein och hans följe som manifesterade islams anda med sina oskyldiga blod.
En av de viktiga aspekterna som varje muslim, främst shia, bör belysa för sina medmänniskor är att Imam Husseins kamp avsåg att rädda islam mot despoter som överträdde de mest självklara etiska principerna. För den som vill lära känna islam är ashuratragedin den bästa, snabbaste vägen till en djup förståelse av islam.

Ashura – nyckeln till korrekt insikt om islam!
Var och en av oss, muslim såväl som icke-muslim, har en bild om islam. Frågan är om bilden vi har om islam är den korrekta? Faktum är att varje uppfattning om islam består av olika komponenter, eller bildligt talat, pusselbitar.
Den som förstår vem Imam Hussein (frid vare med honom) var, varför han mördades, samt vem despoten som begick massakern var, kommer också att förstå att historian som skrevs under umayyaddynastin, vilken Yazid härstammat från, inte är pålitlig.
Det finns många olika former av islam, och det Imam Hussein lyckades visa var att dra en tydlig linje med sitt, sina barns, bröders och de lojala anhängarnas oskyldiga blod; en röd linje som tydligt skiljer Profetens islam och anti-profetens islam åt. Detta var upplysningen som Imam Hussein visade med sitt heliga uppror, sådan att ingen betraktare kan gå miste om blottandet av tyrannen. Vilken individ som helst blir onekligen chockad när han eller hon får kännedom om att Profetens dotterson tillsammans med sin heliga skara mördades törstiga vid floden Eufrat av muslimerna själva. Det finns en anledning att varje iakttagande människa borde ställa sig frågan: Vad var det för något som gjorde att muslimer dödade honom, som de är påbjudna att vörda, lyda och vända sig till för att förstå islam?

Vem var Imam Hussein?
Profeten sade: ”Hassan och Hussein är de unga männens herrar i paradiset, och deras far har en bättre position än dem.” Hadithen (traditionen) implicerar att de fromma kommer till paradiset, och dessa två Imamer är bättre än alla män som inträder paradiset, undantaget Profeten själv och deras far Imam Ali.
Imam Hussein tillhör också Ahl al-Bayt dvs. Profetens hushåll:
”… Profeten kallade på Ali, Fatima, Hassan och Hussein… och han sade: ”Min Herre! Dessa är mitt Hushåll (Ahl al-Bayt).”
Ahl al-Bayt är de som Gud har renat: ”…Visserligen vill Gud, avlägsna all orent undan er, ni Ahl al-Bayt, och rena er fullkomligt.” (Koranen 33:33)
Den viktigaste hadithen som återberättas av ca 30 bland Profetens följeslagare:
”Profeten (Gvmh) sa: ”Jag lämnar efter mig två ovärderliga ting, om ni håller er fast vid dessa, kommer ni aldrig att fara vilse efter mig. Dessa två är mäktiga, den ena mäktigare än den andra. Den ena är Koranen, som är som ett rep som räckts ner från himlen till jorden. Den andra är min Ahl al-Bayt (hushåll). Dessa två kommer aldrig att separeras tills de möter mig vid Kawthar, källan i paradiset. Var därför noga i hur ni behandlar dessa två efter mig.””
Imam Hussein var den yngste bland dem som muslimerna var pliktiga att lyssna på, för att inte fara bort från Guds religion. Frågan är om muslimerna har hållit sig fast vid Ahlulbayt och deras föreskrifter såsom de försökt göra med Koranen? Muslimerna övergav detta testamente direkt efter Profetens bortgång och splittrades därav.
Imamerna presenterade Profetens vilja, och därför påpekade han vid många tillfällen faktumet att lydnaden av Imam Ali är lika med lydnaden av Profeten själv. Han sade också att den som krigar mot dem (Ahl al-Bayt), har förklarat krig mot Profeten:
Abu Hurairah berättar: ”Profeten tittade på Ali, Hassan, Hussein och Fatima och sade: ”Jag är i krig med den som är i krig med er och i fred med den som är i fred med er.””
Kände inte de som mördade Imam Hussein tillsammans med hjältarna som försvarade honom, vem han var? Visste inte de att det var Profetens älskade dotterson, som de var pliktiga att följa och lyda, som de mördade?
Flera miljoner shiamuslimer besöker Imam Husseins helgedom i Karbala vid ashuradagen.

Läs hela artikeln på Imamhussein.se

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button