BarnDagens Muslim 62Tidningsnummer

Tacksamhet- Alhamdulilah

Salam mina vänner!
I detta nummer ska vi prata om Profeten Jesus (fvmh) som är en av de mer speciella profeterna vi har. För visst vet ni att det funnits cirka 124.000 profeter? Vissa profeter skickades bara till en liten grupp människor. Men fem profeter fick en annan uppgift och en av dessa var just Profeten Jesus som kom med Guds ord till många fler människor än en liten grupp. Jesus (fvmh) vägledde människor med Bibeln. Profeten Moses lärde människor om Torah och sist kom vår kära Profeten Muhammad (Gvhf) med koranen som är den sista och mest perfekta religionen och boken.

Gemensamt för alla Profeter är att de lär
oss människor att tro på EN Gud och be
till Honom och lyda Honom.

I koranen nämns profeten Jesus 23 gånger
och en hel surah (kapitel) finns som heter
Surah Mariam (Maria). Heliga Maria var mor
till Profeten Jesus. Jesus kallas för
” Isa ibn Maryam” som betyder Jesus son
till Maria. För som ni säkert redan vet så
föddes Jesus utan en pappa.
Heliga Maria fick Jesus som en gåva
från Gud eftersom hon bad och dyrkade
Gud hela sitt liv.

 

Review Overview

User Rating: 4.13 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button