0. S. Fatemeh Zahra (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarBudskapet 02

Mästarinnan Fatima Masumah (frid vare med henne), kvinnan som är islams stolthet

Den 9 Januari, som motsvarar den 10 Rabi’ al-Athani i den islamiska kalendern, är en dag då kvinnor och män dök upp vilka hela tiden gett upphov till gott för muslimerna och följarna till Guds religion. Utan tvekan är Hennes Excellens Fatima Zahra, dottern till islams Profet (frid vare med dem), den viktigaste kvinnan i islam. Men hon är inte den enda viktiga kvinnan i islams historia. En annan av dessa viktiga kvinnor som hade en viktig roll i att sprida Guds budskap var Fatima Masumah (fvmh). Hon är dotter till shiamuslimernas sjunde store Imam, alltså Imam Kadhim, och syster till Imam Ridha (fvmd), den åttonde Imamen.

Shiamuslimerna anser att Fatima Masumah kunde skapa en form av enighet i den shiitiska världen p.g.a. hennes omfattande kunskaper inom rättsvetenskap och att shiamuslimerna på den tiden visade stor respekt för henne. I historieböckerna omnämns hon som en intelligent, förståndig, troende, lojal och respekterad kvinna. Historian om hennes emigrering från Medina mot Mashhad (Tus) för att ansluta sig till sin broder Imam Ridha (fvmh), och hennes stopp i Qum och hennes roll i att upplysa det iranska folket på den tiden om det abbasidiska kalifatets förtryck och diktatur har alltid uppmärksammats. Alla dessa händelser och hennes dygder förekom under hennes kortvariga liv.

Utöver denna viktiga intellektuella och missionära ställning talade shiamuslimernas Imamer hela tiden om henne med respekt, på sådant vis att hennes broder Imam Ridha (fvmh) i en tradition säger:
”Den som besöker Fatima Masumah kommer att komma till paradiset.” (Bihar al-Anwar)

Hennes Excellens Masumah (fvmh) föddes i början på året 173 e.h. i Medina. Hon blev martyr vid 28 års ålder den 12 Rabi’ al-Thani år 201 e.h. i Qum. Idag lyser hennes rena gravplats som en sol i staden Qums hjärta och den har i alla tider varit en respekterad plats för shiamuslimska pilgrimer.

Hennes intellektuella och gnostiska ställning är på en sådan grad som vi på ett ställe läser i texten som läses när man besöker henne: ”Frid över dig, å Fatima, Musa ibn Jafars dotter, hans bevis och förtrogne” Och vi läser även: ”Frid över dig, å rene, prisade, gode, vägledde, fromme, belåtne och lovvärde dam!” Det var av denna anledning och denna dams höga spirituella position som Imam Ridha (fvmh) lärde oss att följande ska sägas vid hennes helgedom i den kända texten som läses när man besöker henne,: ”Å Fatima, medla för mig i paradiset, eftersom du helt visst har en hög position hos Gud!”

Mehdi Jacobsson

Mehdi.Jacobsson@budskapet.nu

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button