0. Profeten Muhammed (fvmh & hf)Ahl-albayt (frid vare med de)Dagens Muslim 40Månadens hadithTidningsnummer

Månadens hadith 40 – Juni 2020

Guds budbärare, profeten Muhammed (Gvhf) sade:

Ge välgörenhet och bota era sjuka med välgörenheten [al-ṣadaqaħ], för sannerligen skyddar välgörenhet från olyckor och sjukdomar, och den förlänger era livs såväl som ökar era goda gärningar [ḥasanāt].

Kanz al-Ummāl vol. 6 s. 371

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button