Budskapet 01IntervjuerTidningsnummer

Det är ett stort samhällsproblem att muslimer blir diskriminerade i samhället idag

Den 11 november arrangerade Diskrimineringsombudsmannen (DO) en kunskapskonferens om diskrimineringen av muslimer i ljuset av etnisk profilering. Efter konferensen träffade vi Lovisa Strömberg som är ställföreträdare för DO och chef för utvecklingsenheten på DO.

  • Kan du berätta om dagens konferens?

”Vi har jobbat med diskriminering om muslimer som ett prioriterat område för myndigheten under flera år. Bakgrunden är att vi ser att det är ett stort samhällsproblem att muslimer blir diskriminerade i samhället idag. Under den här perioden har vi haft väldigt många insatser. En av dem delar som har kommit fram väldigt tydligt bland annat i vårat samtal med den referensgrupp som är med olika muslimska organisationer representerade, har vi kommit fram till att är etnisk profilering är ett stort problem. Då har vi samlat på lite kunskaper i det här sammanhanget och försökt samla den expertisen för att sprida den till både organisationer och de som har ansvar för att inter diskriminera i samhället för att man ska kunna ta det ansvaret på ett bättre sätt än vad vi gör idag.”

  • Idag pratades det om att det finns ett antal anmälningar när det gäller diskriminering mot muslimska kvinnor i arbetslivet. Hur tror du att Diskrimineringsombudsmannen kan hantera det här problemet?

”Vi bekräftar den bilden som du beskriver. Det handlar om att använda alla de verktyg som vi har tillbuds. Dels att vi måste se till att bedriva tillsyn där vi ser att det finns stora problem. Det handlar många gånger både om rekrytering att man då överhuvudtaget inte blir kallad till tjänster, men det kan också handla om arbetsmiljön på arbetsplatser som till exempel att man blir trakasserad kopplat till sin etniska tillhörighet eller sin religiösa övertygelse. För vår del handlar det om att bli så effektiva som möjligt i alla de här arbetena, tillsammans med främjande arbeten då vi också kan ta kontakt med aktörer som vi ser;  branscher där vi ser särskilt stora problem eller aktörer som har makt att förändra den här situationen. Vi jobbar både med tillsynsverktyget och främjande verktyget, d.v.s. att vi har en dialog med aktörer som faktiskt kan förändra den situation som vi har idag. För att vi har diskriminering mot muslimska kvinnor och män i arbetslivet. Det är ett stort problem.”

 

  • Tror du att ni nådde dem mål ni hade för denna kunskapskonferens?

”Jag hoppas det. Jag tror det vi har åstadkommit i alla fall är att vi har skapat en arena där vi har samlat kunskap kring de frågor så långt vi har kommit i det här arbetet just nu och kunna exponera det för alla som har varit här. Vi har både varit representanter från det civila samhället och från statliga och kommunala aktörer. Vi har absolut kunnat sprida kunskapen men jag tror att vi är långt ifrån framme. Vi är glada över att konferensen har varit här idag och att vi har fört fram det budskap som vi har önskat. Men det här är bara ett litet steg på vägen i en sannolikt lång förändringsprocess.”

Jonas Hamidi
Jonas.Hamidi@budskapet.nu

Review Overview

User Rating: 3.65 ( 1 votes)

Related Articles

One Comment

  1. Vi muslimer är idag vana med att diskrimineras dagligen på gatan, på skolan, på jobbet och en hel del på sociala medier. Vart är DO?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button