ArtiklarDagens Muslim 57LedarartiklarTidningsnummer

Vad är IAC:s ställning? Ogrundade attacker mot muslimska religiösa centra:

Ledarartiklar

Den tidigare socialministern och socialdemokraten Ardalan Shekarabi och en rad andra politiker har de senaste veckorna inlett grundlösa och odokumenterade attacker mot shiamuslimer som bor i Sverige och deras religiösa centra, särskilt Imam Ali Islamic Center (IAC). Dessa odokumenterade påståenden har upprört många shiiter och medlemmar hos trossamfundet.

Sådana attacker mot den muslimska minoriteten har satt ytterligare press på tusentals människor i vårt land med hänsyn till det kraftigt ökade muslimhatet i Sverige och Europa.
Sveriges regering har under senaste åren och i olika koalitioner gjort stora ansträngningar för att integrera nyanlända invandrare i det svenska samhället. Imam Ali Islamic Center har under åren försökt att hjälpa till på detta område. Några av dessa ansträngningar har varit:

• att delta i olika projekt i samarbete med statliga institutioner och civilsamhället.
• hålla seminarier och olika utbildningar med syfte att lära känna det svenska samhället och aktuella lagar.
•informera om utbildningar som hålls av andra organisationer
• kontinuerligt arbete av imamens och ansvarigas ständiga arbete och betoning gällande betydelsen av integration och delaktighet i utvecklingen av det svenska samhället.
Som ett steg i integrationsarbetet har centret bland annat anordnat språkcafé samt tagit emot besök ac elev- och studentgrupper under läsåret.

IAC har upprepade gånger meddelat att det är ett oberoende religiöst center.
Medlemmarna i detta center kommer från olika länder och har sitt ursprung i bland annat Irak, Afghanistan, Libanon, Iran, Syrien, Azerbajdzjan och Tadzjikistan. En annan del är även personer som har konverterat till islam. Centrets program hålls på svenska, arabiska, persiska och ibland på engelska.

Centrets höga potential att attrahera människor av olika etnicitet och arrangera religiösa program – vilket är det gemensamma målet för dess medlemmar – är en värdefull fråga som bör uppskattas av majoritetssamhället. Denna höga etniska och kulturella mångfald har fått centrets ansvariga att agera mycket försiktigt när de intar politiska ståndpunkter.
En av de tydliga anledningarna som bevisar att detta inte är ett politiskt center är just mångfalden i det. Människor med olika bakgrund och åsikter samlas i det utan att känna att deras åsikter möts av förolämpningar eller respektlöshet. Det är samtidigt möjligt att personer som deltar i IAC:s program har politiska tankar som lutar åt höger, vänster eller mitten. Det är även möjligt att de är aktiva i olika politiska partier i Sverige. Dessutom är deras åsikter om andra länder och de händelser som äger rum där väldigt olika och mångsidiga.

Islam och den shiitiska inriktningen har en aktiv närvaro i olika delar av världen. Muslimer är inte en homogen grupp, utan de kan ha väldigt olika åsikter om politiska frågor. Av just denna anledning har IAC:s policy under åren varit att inte kommentera politiska frågor och frågor som medlemmarna inte är överens om och då det finns intellektuell och kulturell mångfald. Om det tidigare och vid särskilda tillfällen förekommit någon form av kommentar om vissa internationella frågor, har det omedelbart mötts av en negativ reaktion från en del eller delar av medlemmarna.
Dessutom, lever vi i en värld där felaktig och desinformation på sociala medier från olika fraktioner gör det svårt att ta någon form av politisk ställning.

Med hänsyn till ovan är de senaste attackerna från vissa medier och grundlösa påståenden från vissa personer i sociala medier en förolämpning mot församlingens medlemmar. Islammotståndets ökning i Sverige under de senaste åren och attacker i media mot centret under de senaste veckorna har försvårat den fria religionsutövningen för många muslimer i Sverige. I längden kommer denna fråga definitivt att leda till ökad splittring, segregation, marginalisering av minoriteter och uppkomsten av social avsky, vilket strider mot den rådande demokratin i Sverige och rätten till mänsklig frihet.

Medieangrepp mot en minoritet i samhället sprids snabbt bland majoriteten av samhället.
Minoritetsgrupper får oftast inte en chans att försvara sig .Även om de lyckas nå vissa medier så kommer den lilla gruppens ord inte att ha någon slagkraft, utan det som snabbt sprids är påståenden från ett fåtal offentliga personer. Minoriteternas röster i försvar av sig själva har oftast en svag verkningsgrad i medier. Erfarenhet har visat att denna fråga särskilt gäller muslimer. Ett tydligt exempel på detta är de senaste medieangreppen mot IAC.

Verksamheten i IAC kommer att fortsätta som tidigare. Att vara delaktigt i utvecklingen av vårt demokratiska samhälle, att ta vara på den grundläggande lagen om religionsfrihet och rätten att välja religion och tro, samt att försöka integreras på ett positivt sätt i samhället kommer fortsätta genomsyra IAC:s verksamhet.

Det som nämnts ovan kan sammanfattas såhär:
IAC är en politisk obunden och oberoende religiös församling.
Medlemmarnas stora mångfald sett till etnicitet, kultur och politiska riktningar bekräftar denna fråga. På grund av denna mångfald är IAC inte villigt och får inte uttrycka politiska åsikter. Denna policy för församlingen har fått mer uppmärksamhet under de senaste 10 åren och har välkomnats av medlemmarna.

User Rating: 4.54 ( 6 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button