08. Imam Redha (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 49Tidningsnummer

Fem hadither från Imam Ridha (fvmh)

Imam Ali ibn Musa Ridha (frid vare med honom), även känd som Aba al-Hassan, är shiamuslimernas åttonde Imam (ledare). Imam Ridha (fvmh) föddes år 765 e.kr i staden Medina och hans mor var Najma Khatun, och han blev martyr i regionen Tus (idag Mashhad, Iran) år 818 e.kr i händerna på abbasidkalifen Mamun.

Imam Ridhas (fvmh) vilostad är en helig plats för alla shiamuslimer, och enligt en rapport som publicerades 2019 reser mer än 25 miljoner människor till denna plats varje år.

Den 23 juni i år sammanfaller med Imam Ridhas (fvmh) födelsedag. På grund av detta har vi valt ut fem hadither från honom:

  • Imam Ridha (fvmh) sa:

“Må Gud förbarma sig över en tjänare som återupplivar vårt ärende, lär sig vår kunskap och undervisar människor om det. Om folk visste om skönheten i våra ord skulle de följa oss.”

(Ma’ani al-Akhbar, s. 180, nr. 1)

 

  • Imam Ridha (fvmh) sa:

“Den som anser sig tillhöra oss och inte lyder Gud är inte från oss!”

(Safinat al-Bihar, vol. 2, s. 98)

 

  • Imam Ridha (fvmh) sa:

“Försök dela upp er tid i fyra delar:

1 – En tid för att åkalla Gud

2 – En tid för att tjäna levebröd

3 – En tid för att umgås med bröder och betrodda personer som berättar era brister för er och älskar er innerligt.

4 – En tid för tillåtna njutningar

Med den fjärde delen får ni förmågan att utföra de andra tre delarna.”

(Fiqh al-Ridha (fvmh), s. 337)

 

  • Imam Ridha (fvmh) sa:

“Om du gråter för Hussein kommer Gud att förlåta alla dina synder då tårarna rinner över dina kinder.”

(Amali, vol. 44, s. 286)

  • Imam Ridha (fvmh) sa:

“Gud kommer på domedagen att ta bort sorg från hjärtat hos den som tar bort en troendes sorg.”

(al-Kafi, vol. 2, s. 200)

User Rating: 5 ( 1 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button