ArtiklarDagens Muslim 51Tidningsnummer

Sociala mediers effekt på ungdomars vardag

Teknikens effekt på människor har varit ett debatterat samhällsämne sedan Tv:n inträdde i samhället. Debatterna har vuxit över tiden sedan datorn blev tillgänglig för de flesta i samhället, vilket följdes av smartphones. I skolan har frågor om vilken effekt den digitala utvecklingen medför diskuterats. Dessa diskussioner har handlat om teknologins effekt på människan, både positivt och negativt beroende på vem individen är och var hen befinner sig.
Studier om ungdomars medieanvädning har under de senaste åren visat att sociala medier genomsyrar ungdomarnas liv från mycket tidig ålder. År 2019 rapporterades det att 59 procent av barnen som deltog mellan 9 – 12 år var aktiva på sociala medier. Av barn som tillhörde den senare tonåren rapporterades 95 procent av de som aktiva på sociala medier. Denna ökning av medieanvändning bland ungdomar har skett i samband med ökad tillgång till smartphones.
Enligt en rapport av medierådet från år 2015 var det mest använda sociala mediet bland ungdomar Instagram. År 2019 konstaterades det att utöver Instagram hade bland annat Snapchat och Tiktok blivit populära bland svenska ungdomar. Ungdomarna varierar mellan olika sociala medier periodvis, det vill säga är de inte trogna ett särskilt socialt medium, utan de flyttar sig runt mellan de olika medierna. Där deras kompisar är, vill de vara, vilket är förståeligt eftersom de sociala mediernas syfte är att möjliggöra interaktion för människor över rum och tid. Dock finns det negativa aspekter gällande ungdomars användning av sociala medier. En del ungdomar utsätts för kränkning och diskriminering vid interaktioner med andra på sociala medier.

Kommunikationen bland ungdomar är till en stor del digitaliserad idag. Statens medieråd har gjort en undersökning som visar att ungdomar kommunicerar med varandra online oftare än off-line. Ungdomarnas interaktion genom sociala medier ökade med hela 400% mellan året 2006 och 2010. Den digitaliserade kommunikationen och interaktionen har fortsatt att öka sen dess men inte i lika stor utsträckning, ungdomar använder sig av sociala medier idag mer än mejl och bloggar för att kommunicera, vilket visar att kommunikationsmönstren för ungdomar ändras över tid.

På sociala medieplattformar är det lika enkelt för ungdomar att skapa ett konto som att skapa ett födelsedatum som inte överensstämmer med deras verkliga ålder för att få tillgång till webbplatsen. Unga användare blir därför aktiva på dessa webbplatser oavsett åldersgräns. Enligt forskning kan ungdomars sociala samverkan inte ses som ett avskilt fenomen eftersom unga deltar i sociala medier för att bland annat skapa vänskapsrelationer eller pröva olika identitetsuttryck. Därav skapas ungdomars sociala upplevelser inte endast inom skolans fysiska gränser. Exempelvis sker social samverkan online. Genom att integrera online via olika sociala medier och profiler som skapas där av ungdomarna skapas en möjlighet för dessa ungdomar att presentera sig själva för andra genom bilder, videor eller text.

Därav spelar sociala medier en betydlig roll i ungdomars liv för att skapa och upprätthålla relationer. Hur ungdomar använder sig av sociala medier och vad de gör på sociala medier är ett aktuellt och intressant ämne för forskare men även vuxna generellt, som föräldrar eller lärare.

Nätmobbning

Hur medieanvändning kan påverka ungdomarnas vardag eller skolvardag kan diskuteras utifrån olika perspektiv. Ett exempel på en medieplattform som är väldigt populär för ungdomar är Snapchat som innebär att meddelanden och bilder som delas med andra är tillfälliga och försvinner direkt efter att de har öppnats av mottagaren eller något dygn efter att de har publicerats på My Story.Ungdomar använder Snapchat för att dela med sig av roliga bilder till närstående personer som familj och vänner. Dock är det inte alltid roliga bilder och positiva meddelanden som skickas och mottas på sociala medier bland ungdomar. Ungdomar utsätts för det som kallas för nätmobbning.

Detta innebär att ungdomar blir utsatta för kränkning och diskriminering i interaktioner med andra ungdomar på sociala medier. Därav har nätmobbning varit en väsentlig fråga i diskussioner gällande sociala medier och specifikt barn och ungdomars användning av sociala medier. För att tydliggöra innebörden av nätmobbning har det jämförts med traditionell mobbning. Det finns dock fortfarande ingen konkret definition på vad nätmobbning innebär men det finns olika faktorer som kännetecknar det. Dessa kännetecken är bland annat avsikten att skada någon annan upprepade gånger och en sorts ojämlikhet i maktbalansen inom relationen mellan individer. Nätmobbning är en av de faktorer som påverkar ungdomars liv och vardag.

I förhållande till den digitala utvecklingen upplevs det som en utmaning för vuxna att följa förändringarna som sker. Nätmobbning utmanar vuxna på ett nytt sätt och det krävs nya tillvägagångssätt för att motarbeta det.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button