ArtiklarDagens Muslim 58LedarartiklarTidningsnummer

Påhopp, hot och hat i religionsfrihetens namn

Ledarartiklar

Svenska muslimska kvinnor berättar att de inte vågar bära sin slöja/hijab offentligt. Muslimer i Sverige törs inte berätta för sina kollegor att de är muslimer, av rädslan för att mötas av hat, hot och glåpord. Statistik från olika myndigheter visar att det är hatbrott mot muslimer som ökar mest.
Vi skyddar våra moskéer med allt fler säkerhetsåtgärder; som vakter, kameror, säkerhetsslussar, skyddsglas och mycket annat, för att i fred och frihet få utöva den religion som vi i religionsfrihetens Sverige faktiskt har laglig rätt att utöva. Men glåpord och falska anklagelser fortsätter.

På senare tid har muslimer och de shiamuslimska samfunden i Sverige fått utstå allt mer kritik. Under de senaste dagarna har vi hört en ledamot i Sveriges riksdag bestämt hävda att moskén i Järfälla dels får bidrag från den svenska staten, dels finansieras av stater som främjar radikalisering i Sverige. Vi har i sociala medier sett en riksdagspolitiker säga: ”Stäng moskén och kasta ut imamen! Stoppa bidragen till trossamfunden.”
Vårt trossamfund påstås använda vårt statliga bidrag till att finansiera ett annat lands fientliga verksamhet i Sverige. Den moské i Stockholm dit våra församlingsmedlemmar går för att utöva sin tro påstås vara bas för den iranska regimen. Anklagelser av det här slaget är lätta att yttra, speciellt om den som uttalar dem inte krävs på att visa vare sig belägg eller bevis, anklagelserna får stå oemotsagda.
När den här typen av resonemang sprider sig så når de ut, i en styrka som är förvånande. Detta i ett land som Sverige där vi i skolan uppmuntrar elever att vara källkritiska och ta reda på fakta, där vi har medier som får – och ska – vara kritiskt granskande och som sätter faktakontroll högt. Ett land där såväl religionsfrihet som yttrandefrihet är inskrivna i grundlagen.
Som representant för Islamska Shiasamfunden i Sverige, ett ideellt, religiöst och demokratiskt trossamfund med runt 35 000 medlemmar i cirka 60 medlemsföreningar runt om i landet, vill jag först säga att det är viktigt för var och en – och särskilt politiker – att ha fakta rätt innan man kommer med anklagelser. Shiasamfunden och moskén är två olika saker. De bidrag shiasamfunden får från svenska staten går inte till att finansiera moskéns verksamhet.
Att anklaga ett stort svenskt trossamfund för att det har koppling till ett annat land och att det är deras förlängda arm utan att ha något belägg för påståendet är bara vilseledande och kan leda till mer motsättningar i samhället.
Som trossamfund beviljas vi bidrag från svenska staten under förutsättning att vi kan redogöra för vad vi kommer att använda bidraget till. Vårt trossamfund får inga bidrag från en främmande makt. Precis som alla andra trossamfund, förenliga med den svenska lagen om trossamfund, blir vi synnerligen granskade i vad vi gör med de bidragspengar vi får.

Vi driver en kulturell och religiös verksamhet

Vi driver en kulturell och religiös verksamhet som är öppen för allmänheten och vi döljer ingenting. Våra församlingar har ingen utländsk finansiering, vi är självständiga. Vi är en ansvarstagande part i det svenska civilsamhället.
Falska anklagelser, rykten och illvilja förstör så mycket för alla oss som precis som övriga medborgare helst av allt bara vill leva laglydigt, i fred och frihet, få tycka och tänka vad vi vill utan risk att bli kritiserade för det, få arbeta och göra rätt för oss och kunna få se våra barn växa upp till medvetna och goda individer.
Det har funnits muslimer i Sverige i över hundra år och muslimer har sedan dess bidragit till det svenska samhället med allt från arbete till entreprenörskap och kultur. Vi vill att Sverige ska fortsätta kunna vara ett hem även för muslimer, ett hem där man varken behöver gömma sig eller vara rädd.

Det finns initiativ bland svenska politiker att skapa en nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige, med fokus på överföring av judisk kultur och jiddisch till yngre och framtida generationer. Det är ett bra initiativ som också visar att politiker bryr sig om det religiösa livet i Sverige. Vi är gärna med i dialog om hur man kan göra liknande även när det gäller att stärka det muslimska livet i Sverige. Det hat och de hot som många judiska församlingar i Sverige upplever liknar det som muslimer får utstå. Därför har också säkerhet blivit en av de viktigaste frågorna för att värna och möjliggöra ett fortsatt muslimskt liv i Sverige.
Som ordförande i trossamfunden har jag även mött många medlemmar som har svårt att förstå att det i Sverige är möjligt att illvilliga krafter som bara vill hota muslimer får göra det med yttrandefriheten som skydd. Det finns svenska politiker som vill förbjuda demonstrationer utanför synagogor – och därmed begränsa yttrandefriheten – för att undvika oroligheter. Samtidigt anses koranbränning vara acceptabelt inom ramen för yttrandefriheten, trots att detta verkligen har skapat oroligheter. Den svenska yttrandefriheten är hotad, den missbrukas av illvilliga krafter. Vi behöver ökad dialog med svenska politiker om detta, för att bredda kunskap och förståelse hos båda parter och för att få förtydliga att det är stor skillnad på att bekämpa islamismen och på att hota muslimer.

 

Haider Ibrahim
Ordförande
Islamiska Shiasamfunden i Sverige

User Rating: 4.54 ( 6 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button