01. Imam Ali (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarBudskapet 05

Imam Ali (fvmh) som förebild för dagens gifta män

”Om det vore så att Ali inte hade blivit skapad, så hade det inte funnits någon lämplig att bli Fatimas make.” – Den Heliga Profeten Muhammed (fvmh & hf)

En kvinna som Fatima Zahra (fvmh), Profeten Muhammeds (fvmh & hf) dotter, med dess höga ställning och karaktär, var den som Gud älskade och som Han var nöjd med. En man som motsvarar henne i rättfärdighet och hennes handlingar var vår ärade vägledare de Troendes ledare, Imam Ali (fvmh).

Men vad var det som gjorde honom till den mest värdige? Vilka exempel kan vi ta ifrån hans liv som vi kan lära utav och som bevisar denna värdighet?

En av de första saker man finner när man läser om deras välsignade äktenskap var att deras personligheter passade så väl tillsammans att de aldrig kom i konflikt eller i bråk. Båda hade bra anseende och de var väldigt förmögna. Trots detta gick de många gånger utan mat då deras inkomst gick åt att mata de fattiga, handikappade och föräldralösa. Deras ända lyx i deras liv var deras böner, deras sällskap med varandra och deras barn.

När Fatima (fvmh) blev sjuk så kunde man se hjälten av Badr, Uhud, Khandaq och Hunayn göra de dagliga hushållssysslorna som att mala havre, tända ugnen, förbereda brödet och se efter barnen.

 

Imam Jafar Sadiq (fvmh) har sagt:
”De Troendes ledare brukade hugga ved, hämta vatten och sopa, medan Fatima (fvmh) brukade mala, knåda och baka brödet.”

 

Till och med när han var muslimernas ledare och ställföreträdare brukade han gå och handla sina varor och bära dem hem själv. Folket som såg sin ställföreträdare som den högsta personen i deras samhälle brukade skynda att hjälpa honom, men Imam Ali (fvmh) vägrade att få hjälp och sa:
”Det är mer lämpligt för familjeförsörjaren att bära sina egna bördor/laster.”
Man kan även se på innan detta heliga äktenskap började att Imam Alis (fvmh) blyghet inför att fråga om denna fina damens hand var av lika ödmjuk karaktär som resten av deras äktenskap. Fatimas (fvmh) brudgåva var också av en låg summa pengar som även där visade på att det inte var varvar i pengar eller status som var deras huvudfokus, snarare hög tro.

 

Tisdag den 11:e april 2017 och 13:e Rajab 1438 hijri, motsvarar födelsedag för den första heliga ledare Imam Ali (frid vare med honom).

Review Overview

User Rating: 4.3 ( 2 votes)

Related Articles

One Comment

  1. Jag älskar mästaren Ali. Han och Profeten Muhammed är de personer som förstod rättvisa och mänskligheten bäst av alla andra människor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button