ArtiklarDagens Muslim 56Islamiska personligheterTidningsnummer

Sharif al-Radi, en framstående lärd och poet

Islamisk personlighet

Sharif al-Radi vars riktiga namn var Abu al-Hasan Muhammad ibn al-Husayn al-Musawi (359 AH/970–6 muharram 406 AH/26 juni 1015) var en framstående shiamuslimsk lärd och poet född i Bagdad.

Även om han är mest känd för sin litterära expertis, var han också expert på rättsvetenskap och exeges av Koranen. Hans mest kända verk är Nahj al-Balagha, en samling av Imam Alis (frid vare med honom) uttalanden och brev. Han grundade en skola vid namn Dar al-’Ilm (دار العلم, bokstavligen ”Kunskapens hus”) där han utbildade många studenter, av vilka några senare blev framstående lärda.

Det berättas att Sheikh Mufid en gång såg i en dröm att Heliga Fatima (fvmh) gick till honom med sina söner Imam Hassan och Imam Hussein (fvmd), och sa till honom att han skulle vara deras lärare. Därefter på morgonen kom Sayyid al-Radis moder Fatima med sina två pojkar Sayyid al-Radi och Sayyid al-Murtada till honom, och sa att han skulle lära dem rättsvetenskap.

Al-Radi studerade hos stora lärda som al-Shaykh al-Mufid i olika grenar av islamisk vetenskap och arabisk litteratur. Utöver shiamuslimska lärare hade han även andra lärare som Abu Ali al-Farisi och Abu Ishaq Ibrahim ibn Ahmad al-Tabari.

Sharif al-Radi började undervisa vid 17 års ålder och blev snart erkänd som en lärd. al-Radi utbildade många studenter, bland vilka var viktiga shiitiska och sunnitiska personligheter.
Shiitiska biografer anser att flera böcker tillhör honom. Utöver Nahj al-Balagha är några av hans kända böcker: Talkhis al-Bayan ’an Majazat al-Qu’ran, Haqa’iq al-Ta’wil fi Mutashabih al-Tanzil och al-Majazat al-Nabawiyya.

Sharif al-Radi begravdes i sitt hus i Karkh-området i Bagdad, men det finns rapporter om att hans kropp senare förflyttades till Kazimayn eller Karbala. Ibn Maythams uttalande bekräftar att Sharif al-Radis och Sharif al-Murtadas gravar finns i Karbala.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button