ArtiklarBudskapet 06

Ramadan, förstärkandet av Gudsfruktan och uppriktighet

Enligt den nuvarande islamiska hijri-kalendern är den 27 maj den första dagen i den heliga månaden Ramadan år 2017 e. Kr. Men för att vi ska vara säkra på ett korrekt datum för början av månaden Ramadan måste vi en eller två dagar innan detta datum ta reda på när det blir nymåne.

Ramadan kommer från ordet ”Ramadha’” i lexikonet som betyder ”extrem värme” och ”att bränna”. Eftersom människans synder förlåts under denna månad kallar man denna heliga månad för Ramadan.

Den Heliga Profeten (fvmh & hf) sa:

”Ramadan är namnet på en av månmånaderna, är den enda månmånaden som nämnts i Koranen och är en av de fyra månader som Gud, den Upphöjde, förbjudit krig i.”

I denna månad har de himmelska böckerna den Heliga Koranen, Evangeliet, Toran, Suhuf (Abrahams skrifter) och Psalmerna uppenbarats.

Denna månad har i islamiska traditioner kallats för Guds månad och den Heliga Profetens (fvmh & hf) nations bjudning. Gud, den Upphöjde, tar emot Sina tjänare med Sin högsta frikostighet och barmhärtighet under denna månad.

Den Heliga Profeten (fvmh & hf) sa: ”Månaden Rajab är Guds månad, månaden Shaban är min månad och månaden Ramadan är min nations månad. Det är obligatoriskt för Gud att förlåta alla synder för den som fastar under alla dessa månader, försäkra resterande livstid för den och skydda den från den smärtsamma törsten på domedagen.”

Denna månad ges en speciell respekt, vikt och ställning bland muslimer och den är deras månad för andligt resande. De troende förbereder sig inför ankomsten av denna ädla och väldigt välsignade månad genom att införa och tillförskaffa spirituella grunder i månaderna Rajab och Shaban varje år. De släcker sina själars törst med Guds nåderika källa genom entusiasm och längtan, ge mat och Iftar (brytningsmåltid) till behövande, vara vakna på natten och dyrka, recitera Koranen och åkallelser, be om förlåtelse, ge allmosa, fasta m.m.

Månaden Ramadans dygder

Även om vi inte kan nämna alla dygder för den heliga månaden Ramadan i denna artikel kan vi ändå nämna vissa av dess dygder utifrån Koranens och islamiska traditioners synvinklar.

Bästa månaden under året

Den heliga månaden Ramadan är den bästa av alla årets månmånader p.g.a. att den Heliga Koranen uppenbarades i den och p.g.a. dess exklusiva egenskaper. Den Heliga Koranen säger:

”För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen…” (2:185)

Gällande månaden Ramadan sa den Heliga Profeten (fvmh & hf): ”Å gottfolk! Guds månad har kommit till er med välsignelse, barmhärtighet och förlåtelse. Det är en månad som är bäst inför Gud och vars dagar är bättre än alla dagar, vars nätter är bättre än alla nätter och vars timmar är bättre än alla timmar. Det är en månad vari ni bjudits in av Gud och blivit välsignade av Hans nåd. Era andetag i den prisar [Honom], eran sömn i den är dyrkan, era handlingar i den är accepterade och era åkallelser i den besvaras… De är de bästa timmarna då Gud är barmhärtig mot Sina tjänare.

Att lyckas fasta

I månaden Ramadan ger Gud, den Upphöjde, framgång till Sina tjänare att fasta.

Utöver att människan har en materiell och fysisk dimension har hon även en spirituell och själslig dimension. Båda två behöver speciella program för att de ska nå önskad perfektion. För att förstärka och utveckla den spirituella dimensionen är Gudsfruktan och Gudsmedventenhet (Taqwa) ett av dessa program. Om människan alltså vill träna och utveckla sin spirituella dimension och nå önskad renhet och perfektion måste hon kontrollera sina lustar och sitt ego, eliminera de hinder som finns för utveckling och inte göra sig upptagen med njutningar och fysiska lockelser. En av de handlingar som är effektiv för detta är fastan. Den Heliga Koranen säger:

”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud.” (2:183)

Vissa av fastans fördelar och dygder:

  1. a) Förstärkandet av Gudsfruktan (Taqwa) och uppriktighet (Ikhlas); Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Gud, den Upphöjde, har sagt: ”Fastan är från Mig och Jag ger dess belöning.”

Heliga Fatima (fvmh) sa: ”Gud har gjort fastan obligatorisk för att stabilisera uppriktighet (Ikhlas).”

  1. b) Barriär mot värdsliga och eftervärdsliga straff;

Imam Ali (fvmh) sa: ”Fastan gör magen (eller tarmarna) smalare, får kött att rinna och distanserar helvetets brännande hetta.”

Den Heliga Profeten (fvmh & hf) sa: ”Fastan är en sköld mot elden.”

  1. c) Ett lugn för kropp och sinne;

Att fasta ger lugn åt själen, sinnet, hjärtat och kroppen och ger upphov till själens välbefinnande och kroppens hälsa.

Islams Heliga Profet (fvmh & hf) sa: ”Magen är huset för allt ont och Imsak (fasta) är den högsta medicinen.”

Imam Baqir (fvmh) sa: ”Fastan och Hajj ger lugn åt hjärtan.”

Idag har det även bevisats i medicin och hälsa att fasta har många effekter på själens och sinnets lugn och kroppens välbefinnande, eliminerar besvärande fett, kalibrerar blodtrycket och blodsocker och liknande ting.

Koranens vår

Gällande att den Heliga Koranen uppenbarats i den heliga månaden Ramadan och recitation av dess verser i denna månad innehåller många dygder har månaden Ramadan nämnts som Koranens vår i islamiska traditioner, precis som Imam Baqir (fvmh) sa: ”Allting har en vår och Koranens vår är månaden Ramadan.”

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button