06. Imam Sadeq (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarBudskapet 01

Imam Sadiq (fvmh) – shiamuslimernas 6:e Imam

Den 17 december 2016 motsvarar den 17 Rabi’ al-Awwal år 1438 e.h. som är födelsedagen för Profeten Muhammed och Imam Jafar Sadiq (fvmd).

Imam Sadiq (fvmh) är shiamuslimernas sjätte Imam och är speciellt känd för att vara rik på kunskap och att ha undervisat tusentals elever i Medina.

Abu Hanifa, ledaren i sunnimuslimernas Hanafi-skola, sa följande om Imam Sadiq (fvmh):
”Jag har inte sett någon mer lärd än Jafar ibn Muhammed och han är helt visst nationens mest lärde.” (Shams al-Din Dhahabi, Sayr A’lam al-Nubula, vol. 6, s. 257)

De flesta experter anser att upp till 4 000 studenter deltog i hans seminarier. Studenterna på hans universitet nådde expertis inom inriktningarna medicin, kemi, kosmologi, teologi, rättsvetenskap, humanistiska vetenskaper, naturvetenskap, biologi, metodik m. fl.

Några av Hans Excellens framstående elever är Jabir ibn Hayyan al-Tartusi, som skrivit fler än 200 böcker, Hisham ibn Hakam, som skrivit 31 böcker, Muhammed ibn Muslim, Aban ibn Taghlab, Hisham ibn Salim, Zurarah ibn A’yan, Hamran ibn A’yan, Mu’min al-Taq och Mufazzal ibn Umar från Kufa, som återberättat den enastående traditionen om argumenterande monoteism.

Hans Excellens studenter begränsas inte till shiamuslimer, snarare studerade även icke shiamuslimer i hans skola utan några som helst villkor och bland dem kan personer såsom Malik ibn Anas och Abu Hanifa (vilka är ledarna för Maliki – och Hanafi-skolorna), Sufyan Thawri, Sufyan ibn ’Uyaynah, Ibn Jurayh och Ibn Qasim nämnas.

Imam Ali Islamic Center kommer i samband med Imam Sadiqs (fvmh) födelsedag i år lansera en hemsida som ägnar sig åt att publicera artiklar om den sjätte Imamens livshistoria, karaktärsdrag och debatter m.m. Ni är välkomna att besöka denna hemsida på följande adress: www.imamsadeq.se .

Mehdi Jacobsson
Mehdi.Jacobsson@budskapet.nu

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button