ArtiklarDagens Muslim 44LedarartiklarTidningsnummer

Vad ska vi göra under julledigheten?

Julledigheten kommer att vara annorlunda i år jämfört med tidigare år. Coronapandemin har skapat speciella förhållanden under årets julledighet. Samtidigt som många människor reste bort eller höll på med vintersport som skidåkning under tidigare år, stannar de flesta i sina hem i år, bjudningar ställs in och kontakten med andra minskas i hög grad. Under sådana omständigheter kommer vi förmodligen att ha mer fritid. De långa nätterna och det kalla vintervädret får oss att känna att vi inte har mycket att göra. Naturligtvis kan vi i detta läge hantera saker vi ligger efter med och samtidigt spendera mer tid hemma med familjemedlemmarna. Både vår religion och experter råder oss alltid att vi ska träna och tänka på vår kropps hälsa. Men förutom de saker som nämnts kan vi kanske också spendera vår tid för att göra andra bra saker.

En av de saker vi förmodligen spenderar mindre tid för idag är läsning Detta mest på grund av industrialisering och smarttelefoner. Här pratar vi om att vi ägna tid åt att läsa de böcker vi själva väljer och vill veta mer om dess ämne. Islam och andra gudomliga religioner lägger stor vikt vid att man läser och utökar sin kunskap.
Den första versen som uppenbarades för Guds Sändebud, islams Profet (Gvhf), var: “Iqraá” vilket betyder Läs. På ett annat ställe i den Heliga Koranen svär Gud vid pennan, som är ett verktyg för att skriva, och säger: ”Vid pennan och det de skriver.” Många verser har också uppenbarats om vikten av självaste Heliga Koranen, som är en bok. I en annan vers i Koranen läser vi: “Är de som vet samma som de som inte vet?”
I flera traditioner (hadither) från islams Profet Muhammed (Gvhf) och våra tolv Imamer (fvmd) har det noggrant hänvisats till vikten av läsning. I en berömd hadith från Guds Profet (Gvhf) läser vi: “Förvärva kunskap från vaggan till graven.” Denna återberättelse visar tydligt att kunskapsförvärv inte har något att göra med vår ålder. Människan måste engagera sig i att öka sin kunskap under livets alla stadier. Detta är ett projekt som inte har något slut. Ökandet av kunskap utvecklar inte bara vårt liv i denna värld utan snarare har Gud även lovat belöningar för de som förvärvar kunskap. I en hadith från islams Profet (Gvhf) läser vi: “Paradiset blir obligatoriskt för den som dör och vars arv är böcker och bläck.” Vår käre Profet visar för oss i en annan vacker tradition att förvärvande av kunskap och dess spridning är omtyckt även om det är i mindre grad. I hadithen läser vi: “Ibland lämnar en troende världen och lämnar bara i arv ett pappersark där kunskap är skrivet på. Samma pappersark kommer att verka som en slöja mellan honom och helvetets eld.”
En av de bästa sakerna man kan göra under jul- och nyårsledigheten är att läsa. Det är bra om vi väljer ut några böcker med nyttigt innehåll och börjar läsa dem från och med idag. Vi måste läsa kontinuerligt för att vi ska vara nyttiga för oss själva, för vår omgivning och för samhället. Utan tvekan kan vi utvecklas mycket andligt och moraliskt genom att läsa Guds Bok, den Heliga Koranen, som är den bästa och nyttigaste boken.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button