ArtiklarBudskapet 06Högtider

Internationella familjedagen

Femtonde maj: Internationella familjedagen – att uppmärksamma frågor relaterade till familjer

Internationella familjedagen grundades av FN:s generalförsamling år 1992 med anledning att uppmärksamma familjefrågor. I Sverige har man uppmärksammat dagen sedan 2002. Årets Internationella familjedag infaller på månaden den 15 maj och året tema kommer att publiceras denna dag.

Syftet med denna dag är att uppmärksamma frågor relaterade till familjer samt öka medvetenheten kring hur sociala, ekonomiska och demografiska processer påverkar familjer runt om i världen.

Runt om i Sverige anordnas familjedagar där man antingen följer årets tema eller har valt att fokusera på en mer lokal nivå. Några av de föreningar som vi tagit kontakt med har valt att ha en del av sitt arbete inriktat mot integration och brobyggning mellan de olika kulturerna och kan på sätt hjälpa nysvenskarna att komma in i samhället.

Om man önskar veta mer om vad denna dag är grund på kan man läsa mer om deras mål som de önskar uppnå på denna sida: www.un.org

Några teman som varit genom åren är:

  • 1996: Familjer; De första offren för fattigdom och hemlöshet
  • 1997: Att bygga en familj baserat på partnerskap
  • 2006: Förändrade familjer; Utmaningar och möjligheter
  • 2007: Familjer och personer med handikapp
  • 2008: Pappor och familjer; Ansvar och utmaningar
  • 2009: Mammor och familjer; Utmaningar i en föränderlig värld

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button