ArtiklarDagens Muslim 39LedarartiklarTidningsnummer

Andlighet och lärdomar bakom Covid-19:s mörker och utmaningar

Gud säger i Koranen: Och påminn, påminnelsen är till nytta för dem troende (51:55). De icke-troende bör i första hand hålla med om vår identitet och därmed mening med vårt liv för att sedan acceptera att bli påminda. Vi omges av oräkneliga ting vilka kan avleda oss från livets heliga uppdrag och behöver självfallet hjälp för att hålla ut.
En av dem viktigaste hjälpen för människan, som känner sin unika särställning i skapelsen och vill uppnå målet med sitt liv, är att påminna denne om verkligheten bakom vår existens. Som en muslimsk församling är vi skyldiga att påminna oss själva och andra syskon om våra plikter mot Gud och skapelsen.
Gud älskar människan och vill genom olika medel leda tillbaka oss till Honom. Ibland genom händelser som väcker en hel värld eller kanske endast enstaka individer och ibland genom föreskrifter såsom exempelvis rekommendationen att delta i begravningar och besöka gravar. Detta eftersom döden är en verklighet som väntar oss alla, därför bör vi inte göra den så osynligt som möjligt, såsom tyvärr är fallet i många delar av världen.
Covid-19 kan ses utifrån olika perspektiv. Detta virus har förändrat världen och har manifesterat vår svaghet och maktlöshet framför ett litet och osynligt väsen. Oavsett vad Guds plan kan vara, med att Han låter detta ske, så har denna oroväckande pandemi hjälpt många individer och länder i vår värld att inse sin svaghet, något som i sin tur underlättar för folk att vända tillbaka till sin älskade Skapare. Gud säger i Koranen: Nej, [det är inte som ni tänker] människan blir överträdare, när denne anser sig vara oberoende[mäktig] (96:6-7).

Upplevelsen av vår svag- och sårbarhet bidrar till att vi vaknar till. Nyhetsrubriker och videoklipp på hundratals döda medmänniskor i svarta påsar, massgravar i världens mäktigaste länder, strider mellan stater och individer om munskydd och respiratorer manifesterar vår svaghet. I sådana tider och händelser läser vi också hur folk hjälper varandra, något som påminner oss om att vi alla människor är syskon. Det finns många lärdomar som man kan ta av denna pandemi. Det finns också många roller som vi kan spela, onda så väl som goda. En del stjäl munskydd och en del hjälper vårdpersonal med samma utrustning.
I en sådan isolerad värld och en för omvärlden unik utveckling finns det flera utmaningar och ett ansvar som vi tillsammans måste axla. Var och en kommer att handla utifrån sin ställning, karaktär och verklighetsuppfattning. Det är ett tillfälle att kontemplera och i lugn och ro försöka orientera oss själva. Var finns vi egentligen på livets karta? Hur förhåller vi oss till Gud?
Utifrån vår skyldighet att vara måna om folks hälsa, ställde vi som församling in samtliga sammankomster, en åtgärd som i stort sett alla andra församlingar också gjorde. Vi satsar vår tid och resurser på att tjäna och hjälpa till digitalt och försöker utveckla oss för att kunna ha mer live-sändning och mer kontakt via våra sociala kanaler.
En av våra riktlinjer är att hjälpa muslimer att behålla sin islamiska identitet. Därav utökar vi våra aktiviteter och tjänster digitalt och hoppas att många nyttjar våra tjänster. Det är viktigt ur både ett andligt och socialt perspektiv. Vi hoppas att dessa svåra dagar blir ett tillfälle där folk rättar sina relationer med skaparen och skapelsen och önskar att bandet mellan medlemmar och församlingar förstärks.

Vi är alla, muslimer och icke-muslimer, individer såväl som organisationer, skyldiga att hålla ut och stödja varandra. Allmänt sett och beskrivet uppmanar islam muslimer att träffa och hjälpa varandra att leva ett andligt liv. Pandemin som skymmer vår värld är också ett tillfälle som kommer att passera, lycklig är den som tar vara på tillfället och ser ljust bakom detta mörker.

Fahad Fadhel

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button