01. Imam Ali (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)Dagens Muslim 54TidningsnummerUr Rosengården

Ur Imam Alis (fvmh) munajat:

Ur Rosengården 54

Och jag ber Dig om beskydd,
den Dag då ingen själ rår över något för en annan själ
– befallningen den Dagen tillhör Gud.

Och jag ber Dig om beskydd,
den Dag då människan flyr från sin broder,
och sin mor och sin far,
och sin hustru och sina barn;
den dagen har var och en av dem en syssla
som håller henne upptagen.

Och jag ber Dig om beskydd, den Dag då
den skyldige önskar
att han kan friköpa sig själv från den dagens straff med sina barn, sin hustru och sin bror,
och sin släkt – som har beskyddat honom –
och alla de som är på jorden,
för att det skall rädda honom.

Aldrig!
Det är förvisso en flammande eld,
som avlägsnar huvudsvålen.

Källa: boken ”Imam Ali i urval”.
Översättare: Hassanain Govani

Review Overview

User Rating: 4.3 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button