ArtiklarDagens Muslim 16

Månaden Rajab, en chans för Guds vänner

Månaden Rajab är såsom månaderna Shaban och Ramadan en väldigt värdefull islamisk månad. I islamiska traditioner har denna månad betonats och rekommenderats på sådant vis att månaden Rajab kallats för ”Guds hus månad”, eftersom Guds barmhärtighet flödar över tjänarna i den. Därmed lämpar det sig att troende människor ber Gud om förlåtelse i denna månad.

Profeten Muhammed (Gvmh) sa: ”Rajab är för min nation månaden [vari] man söker förlåtelse. Be därmed inför Herren om ursäkt för era synder, eftersom Gud är den Nåderike, den Barmhärtige.” Imam Baqir (fvmh) sa: ”Gå inte miste om den 27 Rajab, eftersom det är en dag då profetskapet gavs till Muhammed (Gvmh) och dess belöning är lika mycket värd som belöningen för 60 månader.”

Det har återberättats från Thawban, en assistent till Profeten (fvmh & hf), att han sa: ”Vi var en grupp som i tjänst till Profeten (Gvmh) passerade en begravningsplats då vi var på väg till ett ställe. Profeten stannade ett kort ögonblick mellan gravarna och fortsatte sedan att gå. Jag frågade: ”Vad berodde ditt stannande på i begravningsplatsen?” Profeten grät väldigt och vi blev även ledsna och grät. Sedan sa han: ”Å Thawban! Dessa [döda människor] led så pass i sina gravar att jag hörde deras rop och mitt hjärta blev [då] nådigt över dem. Jag bad Gud om att Han skulle lätta på deras straff och Gud accepterade [bönen]. Om dessa [människor] hade fastat i månaden Rajab skulle de inte ha blivit bestraffade i sina gravar.” Jag sa: ”Å Guds Sändebud! Skyddar fasta och dyrkan i månaden Rajab en från bestraffning?” Han sa: ”Ja, [jag svär] vid Den som skickat mig i sanningens [namn] att tusen års dyrkan kommer att registreras i handlingsboken för varje muslimsk man och kvinna som fastar en dag i Rajab och stiger upp för att dyrka under en natt i den och inte har någonting annat i avsikt än Guds tillfredsställelse. Dagarna [för dessa tusen år] har passerats i fasta och dess nätter i dyrkan…”

Den första dagen i månaden Rajab (den 20 mars år 2018) sammanfaller med Imam Muhammed Baqirs (fvmh) födelsedag. Han är shiamuslimernas femte store ledare.

Den 13:e, 14:e och 15:e Rajab är även kända som de vita dagarna. Det är väldigt värdefullt att fasta och göra så kallade I’tikaf genom att spendera hela dygn i en moské för att dyrka Gud under dessa dagar. Detta år kommer I’tikaf-ceremonin också att hållas i Imam Ali Islamic Center i Järfälla för svensk och engelsktalande. Läs mer på imamalicenter.se.

Imam Alis (fvmh) födelsedag den 13 Rajab och Mabaath, den dag då den Helige Profeten Muhammed (Gvmh) officiellt utsågs till profet tillhör andra viktiga händelser under denna islamiska månad.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button