ArtiklarDagens Muslim 50LedarartiklarTidningsnummer

Hur förhåller vi oss till jämförelse och konkurrens?

Vi tenderar sedan barndomen att jämföra oss med andra. Denna rotade drivkraft leder oftast till konkurrens och ibland tragiska konfrontationer. Vi jämför oss med andra eller med en vision som vi har och kämpar för att uppnå vårt mål. På grund av en med- eller omedveten konkurrens investerar somliga sina liv för att bli rikare, mer muskulösa, besitta högre makt och positioner.
Det är viktigt att vi, särskilt unga individer, får insikt i denna drivkraft för att kunna använda det på ett nyttigt sätt. Många unga hamnar inom kriminalitet just på grund av att de befinner sig i olämpliga miljöer och jämför sig eller det de har med felaktiga individer och ting. Somliga kvinnor kämpar för att få sina kroppar eller ansikten att se ut på ett visst sätt. Som muslimer tror vi att Gud är vis, därför söker vi efter visdomen som bör finnas bakom en sådan drivkraft som människan har. Vad är då visdomen bakom människans tendens att jämföra sig med och konkurrera mot andra? Varför denna drivkraft som oftast har lett till problem för individer och samhällen?
När vi är insatta i islams anda samt syn på livet och människan får vi en djup bild av dessa intressanta och gudagivna drivkrafter. Då är inte längre jämförelse och konkurrens någon utrustning som skapar problem utan tvärtom något som underbygger och förstärker både människan och samhällen.
Islam uppmanar nämligen oss att jämföra oss med andra.
En jämförelse och tävling som resulterar i starka och harmoniska samhällen och individer. Finns det verkligen en sådan jämförelse och konkurrens? Ja, inte nog med det, konkurrens på rätt sätt och plan skapar harmoni inom och mellan deltagarna och ger dem lycka.

Den islamiska livsfilosofin lär oss att det finns två plan och sätt att jämföra oss med andra. Vi lär oss att jämföra oss och konkurrera med varandra. Uppmaningen är att konkurrera med varandra om något som inte skapar avundsjuka, om något som är oändligt. Följande två verser sammanfattar ett viktigt budskap:
Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga, de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på
sin vrede och förlåter sina
medmänniskor – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta – (3:133-134)
Vi vill tävla, och vår Skapare lär oss vad det är som vi bör tävla om för att må bra. Vi lägger snart märke till att i en sådan tävling vill de som ligger före hjälpa dem som är efter att kunna komma ifatt dem. Vi är uppmanade att tävla om:

1. Herrens acceptans, närhet och förlåtelse. Varje troende blir glad när denne ser att ens medmänniskor kämpar för Guds närhet och upplever inte medtävlarna som något hot.

2. Om paradiset. Vi vill gärna att alla medtävlare skall komma till paradiset och uppnå de högsta positionerna.

3. Att skänka av det som man har både i välfärd och nöd.

4. Att lägga band om vår vrede, kontrollera våra begär och förlåta våra medmänniskor.

5. Göra det rätta och det goda mot våra medmänniskor.

Vi lägger enkelt märke till att vi inte endast känner oss ohotade när de omkring som tävlar mot oss om att göra mer gott, utan snarare tvärtom i en sådan miljö känner man sin trygg och harmonisk i ett idealiskt samhälle. Det är en tävling där alla är vinnare.
Uppmaningen är därför att göra oss mer medvetna om att vår älskade skapare har inbjudit oss till en tävling som vi hittills kanske inte riktigt tänkt på. För att vi skall lyckas i vårt liv måste vi alltid jämföra oss med dem som är bättre på denna front.
Hur skall vi då göra när det gäller det världsliga? Där uppmanar islam inte till asketism utan fokuserar på att inte bli ägda av vad vi tror oss äga.
Utveckling som vi efterlängtar består inte i framgång i det världsliga såsom karriär, dyrare bilar och liknande ting utan i något mycket viktigare. Om vi gör det kommer vi och våra ”konkurrenter” att må bättre, eftersom vi tävlar om något oändligt och gott, något som stannar med oss för alltid.
Gud säger i Koranen: Och kasta inga [avundsamma] blickar på de stunder av jordisk lycka som Vi skänker några [människor] för att på så sätt pröva dem. Den lön Gud ger er [i evigheten] är det bästa och det som består (20:131).
Vi är varnade från att avundas vad andra har. Detta eftersom en sådan jämförelse och således konkurrens kommer att utmatta oss. Det är synd för den som kan tävla om storheter och vinna oskattbara ting att istället tävla om världsliga ting som inte gynnar ens eviga liv utan kan lätt bli en belastning för en.

Låt oss därför hjälpas åt att vara delaktiga i denna stora tävling och få så många medtävlare som helst att bli engagerade i denna gudomliga tävling.

User Rating: 4.55 ( 3 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button