03. Imam Hussein (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 51Tidningsnummer

Vem var imam Hussein?

Profeten Muhammed (Gvhf) fick sin enda avkomma via sin dotter, damen Fatima (frid vare med henne). Hennes make var imam Ali (fvmh). Deras två söner, Hassan och Hussein (fvmd), visade Profeten stor auktoritet för. Han sade: ”Hassan och Hussein är de unga männens herrar i paradiset och deras far har en bättre position än dem” Hadithen (traditionen) implicerar att de fromma kommer till paradiset och dessa två imamer är bättre än alla män, som inträder paradiset, undantaget Profeten själv och deras far imam Ali (fvmh).
Imam Hussein tillhör också Ahlulbayt dvs. Profetens hushåll:
”… Profeten kallade på Ali, Fatima, Hassan och Hussein… och han sade: ”Min Herre! Dessa är mitt Hushåll/Ahlulbayt.”
Ahlulbayt är de som Gud har renat:
Visserligen vill Gud, avlägsna all orent undan er, ni Ahlulbayt, och rena er fullkomligt.” (Koranen 33:33)
Den viktigaste hadithen som återberättas av ca 30 bland Profetens följeslagare:
”Profeten (Gvhf) sa: Jag lämnar efter mig två ovärderliga ting, om ni håller er fast vid dessa, kommer ni aldrig att fara vilse efter mig. Dessa två är mäktiga, den ena mäktigare än den andra. Den ena är Koranen som är som ett rep som räckts ner från himlen till jorden. Den andra är min Ahlulbayt. Dessa två kommer aldrig att separeras tills de möter mig vid Alkawthar källan i paradiset. Var därför noga i hur ni efterträder mig i dessa två”.

Imam Hussein var den yngste bland dem som muslimerna var pliktiga att lyssna på, för att inte fara bort från Guds religion. Frågan är om muslimerna har hållit sig fast vid Ahlulbayt och deras föreskrifter såsom de försökt göra med Koranen? Majoriteten av muslimer övergav detta testamente direkt efter Profetens bortgång och splittrades därav.
Imamerna presenterade Profetens vilja, och därför påpekade Profeten vid många tillfällen faktumet att lydnaden av imam Ali är lika med lydnaden av Profeten själv. Han sade också att den som krigar mot dem (Ahlulbayt), har förklarat krig mot Profeten.

Abu Hurairah berättar: Profeten tittade på Ali, Hassan, Hussein och Fatima och sade: jag är i krig med den som är i krig med er och i fred med den som är i fred med er.
Kände inte de som mördade imam Hussein tillsammans med hjältarna som försvarade honom, vem han var? Visste inte de att det var Profetens älskade dotterson som de var pliktiga att följa och lyda, som de mördade?

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button