ArtikelserieArtiklarDagens Muslim 28Lyckans hörnaTidningsnummer

Lyckans hörna 16 – Överse och kalla till det goda…

Såsom onda handlingar har en effekt på oss och på andra själar, påverkas vi också av det goda. Det talas oftast om onda spiraler, men det finns självklart även goda spiraler. Det goda kommer att dra till sig annat gott, det gäller därför att skapa goda spiraler i samhället.
En av de finaste handlingarna är att tolerera och överse andras fel som riktas mot en. Gud säger i Koranen: “Var förlåtande, kalla till det goda och undvik de ignoranta.”(Koranen 7:199). Dessa tre rekommendationer som vi är uppmanade att tillämpa går hand i hand med varandra och främjar lycka för både individ och samhället.
Ibland möter vi folk som är fientliga mot oss eller vår religion och diskussion med dem är inte till någon hjälp, därför bör vi undvika tvister med dem. Detta eftersom sådana tvister låter fientligheten mellan folk stelna och fastna. Antagligen därför beskriver Gud i Koranen sina tjänare med: ”Och när de ignoranta [på ett förolämpande sätt] kallar dem, svarar de fredligt tillbaka.”( 25:63)
När någon gör något ont mot oss och vi väljer att besvara med något gott, kommer gärningsmannen beroende på hur mycket gott eller ont denne har inom sig att känna en skyldighet att åtminstone inte fortsätta med sin fientlighet. Gud lär i Koranen: ” Fördriv det onda med en god handling” (23:96).
Med gott handlande neutraliserar vi inte endast det onda som kan ha börjat slå rot i förövarens personlighet utan även väcker godheten i dennes person till liv. Samtidigt sår vi också godhet i vårt hjärtas gård, något som gör att vi känner mer lycka och styrka.
Vi kan inte vara lyckliga om inte vi har växt tillräckligt för att kunna överse folks fel som de begått mot oss.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button