ArtiklarDagens Muslim 60KoranLedarartiklarTidningsnummer

Anstiftan till hat och skada i det offentliga samtalet bör inte tolereras

I det moderna samhället, präglat av demokratiska värderingar och mångfald, är det förväntat att våra politiker agerar som förebilder och sätter tonen för offentliga diskussioner. Tyvärr har vi sett en farlig trend i politiska uttalanden som underminerar dessa värderingar och uppmuntrar till hat och skada mot specifika grupper, särskilt mot muslimer. Två framstående politiker, Jimmie Åkessons förtrogna Rickard Jomshof och Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, har med sina uttalanden på senare tid visat på ett oroande mönster av anstiftan till hat och skada.

Kränkning, förolämpning och hets mot folkgrupp får inte begränsas i Sverige

Kränkning, förolämpning och hets mot folkgrupp får inte begränsas i Sverige! Inte heller bör svenskar kräva stopp på hat, hot och stigmatisering av våra grannar, klasskompisar, kollegor, vänner och medmänniskor. Ett sådant krav hör inte hemma i Sverige och det ”moderna samhället”, och hotar därmed demokratin, menade Ebba Bush i sitt sommartal på sin Facebooksida.

Att polarisera debatten, kväsa och hota med att exkludera invånare som genom demokratiska vägar försöker påverka politiken, lagstiftande- såväl som verkställande myndigheter är essensen av demokratin. Det står nämligen så i den riksdag som bland annat Bush representerar: ”den som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras”. Känner inte Bush till demokratins fundament och riksdagens riktlinjer? ”Att skjuta skarpt mot demonstranter” skulle nämligen också kunna bli verklighet om Bush nu lyckas få tillräckligt stöd för sin idé, eller? Det är i alla fall dit trenderna pekar. Jag vågar här uttrycka att Bush anstiftar extremister att begå framtida dåd mot muslimer i vårt samhälle. Nu beskrivs nämligen muslimer som det direkta hotet mot Sverige likaså beskrivs muslimer, jämsides av Jomshof, som det yttersta hotet mot demokratin i samhället.

Ebba Busch och President George W. Bush har inte bara efternamnet gemensamt, det de har
gemensamt är George W. Bushs berömda ultimatum till världen efter attacken mot World
Trade Center 2001, ”antingen är du med oss eller med terroristerna”. Uttalandet har visat sig
vara skadlig och farlig. Den har redan lett till våldsdåd och hatbrott mot muslimska samfund
och institutioner i vårt land. I sina framträdanden har både Jomshof och Busch använt en
retorik som söker att skapa motsättningar och sprida fördomar mot muslimer. De har
medvetet skapat en skrämmande koppling mellan muslimska medborgare och hot mot
samhället, vilket skapar ett klimat där våld och diskriminering kan trivas.

Att säkerhetsnivån nu har höjts från tre till fyra på en femgradig skala kan inte skuldbeläggas på den muslimska minoriteten i landet. Det är en bedömning som vår säkerhetspolis har gjort med anledning av den eskalerade hotbilden mot Sverige. ”Bokbålens” vara eller icke vara får därmed fortsätta vara en intern angelägenhet och bör därmed inte heller refereras till desinformation eller påverkanskampanjer från utlandet.

Den moderna islamofobin har tydligt fått sina väktare

Att regeringen med anledning av rådande situation tillsatt en ”utredning”, som syftar till att granska om Sveriges säkerhet bör beaktas vid tillstånd för demonstrationer, får därmed ses som en god vilja. Dock framstår det som vedertaget att utredningen inte kommer vara objektiv och oberoende. Bushs och Jomshofs utspel får det att verka vara riggat och beroende för att gynna en viss politik.

Den moderna islamofobin har tydligt fått sina väktare och därmed fått en allt mer demagogisk skicklighet. En skicklighet som utan neutralitet tilltalar allmänhetens känslor med fördomar för att därigenom få stöd och makt.

Det är därför högtid för en kritisk granskning av de politiska ledare som med sina uttalanden förstör den grundläggande respekten för mångfald och mänskliga rättigheter. Vi kan inte tillåta att politiker som Jomshof och Ebba Busch fortsätter att underminera vårt samhälles värderingar genom sina farliga utspel. Det är dags för en stark reaktion från samhället, en reaktion som säger tydligt nej till anstiftan till hat och skada och som står upp för demokratins grundprinciper och respekt för alla medborgare, oavsett bakgrund.

 

Ali Abdelsaid
Rättsvetare och samhällsdebattör

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button