Dagens Muslim 26Månadens hadith

Månadens hadith 26- Februari 2019

Profeten (Guds välsignelser vare över honom &hans familj) säger:

”Förfina ert uppförande, var vänliga mot era grannar och respektera era kvinnor så att ni träder in i paradiset utan räkenskap.”

(Al-Tawhid, s. 127)

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button