ArtikelserieArtiklarDagens Muslim 26HälsohörnaTidningsnummer

Hälsohörna 12 – Honung Del 2: Inte till barn under 1 år!

I denna tvådelade artikelserie talade vi om den antibiotiska verkan av honung i del 1. Medan i denna del kommer vi att diskutera varför man inte borde ge honung till barn under ett år.
Clostridium botulinum är en bakterietyp som producerar sporer. Dessa bakteriesporer är extremt resistenta och överlever näst intill allt. Trotts de effektiva antibiotiska aspekter av honung kan dessa bakteriesporer, men inte bakterierna, överleva även i honung. Uppskattningsvis, ca 10% av all honung som finns i världen innehåller botulinumsporer.

När vuxna intar honung, våra immunsystem detekterar dessa sporer och eliminerar dem omgående. Men spädbarns immunsystem är inte fullt funktionella. Därmed är det livsfarligt att ge barn under ett år honung. Botulinumsporer från honung kan utvecklas till bakterier i barnets tarm och producera botulinumtoxiner som kan i sin tur orsaka spädbarnsbotulism.
Därför, bör föräldrar avstå från att ge honung till barn under 12 månader. Och om någon av misstag har gjort det, bör de kontakta vårdguiden på 1177 eller vid akuta symptoms-manifestationer såsom andningssvårigheter eller muskelsvaghet hos barnet, ringa till SOS alarm på 112.

Ammande mödrar som intar honung behöver inte vara oroliga, då dessa sporer inte smittas till barnet genom bröstmjölk.
Man skall också vara uppmärksam på att ca 80% av honung består av sockerarter. Därmed, individer som lider av vissa typer av sjukdomar, såsom diabetes bör vara uppmärksamma på det. Speciellt med hänsyn till typ 1 diabetes för insulinjustering.
Sammanfattning från båda artiklarna: Honung är en god naturlig energikälla, med antibiotiska effekter. Men man bör avstå från att ge honung till barn under 12 månader. Och individer med diabetes bör vara uppmärksamma på dess sockeringrediens.

 

Review Overview

User Rating: 4.83 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button