ArtiklarDagens Muslim 63Tidningsnummer

Ängel kunskap (Del4)

Ängel kunskap 4

(Läs del 1, del 2 och del 3 i tidigare nummer)

I denna artikel kommer vi att fortsätta våran diskussion om vad änglar egentligen är. Vi kommer att börja från punkt 15 i denna artikel då vi slutade vid punkt 14 i den föregående artikeln. För att förstå denna artikel behöver läsaren läsa den föregående artikeln.

15. Profeten sa också att dag och natt änglarna turas om att registrera människors gärningar och befria varandra från det ansvaret två gånger varje dag.
Var sker den urladdningen? Den troende är ”platsen” för dag och natts änglars nedstigning och uppstigning. Han har äran att vara platsen för änglarnas nedstigning och uppstigning. En ära som ges till mänskligheten från Allah.
När laddar änglarna ur och laddar varandra? En gång vid kvälls bönen (Maghreb) och en gång vid grynings bönen (fajr). * Således, om du har bett vid rätt tidpunkt för bönerna, kommer din gärning att räknas två gånger. De två grupperna av änglar kommer att spela in var sin bön i sina egna inspelningar och därmed blir det som om du har bett två gånger och blivit belönad två gånger.

När du reciterar morgonbönen, vid dess rätta tid, vittnar änglarna om den

16. Änglarna och morgonbönen (ṣala-tul-fajr): När du reciterar morgonbönen, vid dess rätta tid, vittnar änglarna om den. Versen säger:
”(O profet,) upprätta ṣalā mellan solens (Maghreb) nedgång och nattens mörker (’īshā), och (upprätta) recitationen (morgonbönen) i gryningen. Säkerligen är recitationen (morgonbönen) i gryningen välbesökt.” (Koranen 17:78)

I en annan översättning står det:
”Säkerligen, kommer recitationen av gryningen att bevittnats.”

’Qur’ān al fajr’ syftar enligt tolkarna på morgonbönen. Alla dessa exempel visar vilken roll änglarna har i muslimernas dagliga liv.

Text SEYED WAHID ALAWI

 


*Enligt ḥadịtherna ”stiger” två grupper av änglar (en på kvällen och den andra på morgonen) upp och ned över den troende, två gånger dagligen. En grupp änglar stiger ner på den troende vid morgonbönen och släpper ut den andra gruppen änglar (nattskiftet) som stiger upp. Och samma grupp stiger upp vid aftonbönen (maghrib) och lämnar den troende samtidigt som den släpps ut av den andra gruppen änglar som denna gång stiger ned över den troende och kommer att vara med den troende fram till morgonbönen. Sålunda finns det en kontinuerlig ”urladdning” och ”laddning” av ansvar, varje morgon- och kvällsbön av dessa två grupper av änglar.

”De (änglarna) som tillbringar natten bland er stiger upp, och sedan frågar deras Herre dem hur de lämnade sina tjänare (hur hittade ni min tjänare?). De svarar; Vi lämnade dem medan de bad (maghrib – kvällsböner), och vi kom till dem (vi hittade dem) medan de bad (fajr – morgonböner).”

I ḥadịtherna från andra skolor då Ahlul Bayts skola har maghribbönen inte nämnts, utan istället nämns ’asr-bönen.
Allahs Sändebud (gvhf) sa, Änglar kommer till er i följd, kvälloch dag och alla träffas vid tidpunkten för Fajr och ’Asr bönerna. De som har tillbringat natten med dig (eller stannat hos dig) stiger upp (till himlen) och Allah frågar dem, fastän Han vet allt om dig väl: I vilket tillstånd lämnade du mina slavar? Änglarna svarar: När vi lämnade dem bad de och när vi kom fram till dem bad de.
https://sunnah.com/bukhari:555

Det är några frågor som uppstår här och dessa är:
1. Själva berättelsen säger att ’änglar kommer till dig i följd, kväll och dag’ så varför nämns ’asr plötsligt? Asr-bönen är inte relaterad till kvällen eller natten.
2. Motsatsen till fajr är maghrib och inte ’asr. Således är fajr inte i harmoni med ’asr, men det är maghrib. Det är därför vi säger morgon och kväll. Du hör aldrig någon säga morgon och eftermiddag.
3. Asr-bönen äger rum under dagtid, medans ḥadithen själv nämner änglarnas vittnesmål morgon och kväll.
4. Någon ḥadịth som skulle nämna ’asr-bönen istället för maghrib-bönen har inte setts i våra böcker (i berättelserna om Ahlul Bayt).
5. Därför måste vi motbevisa delar av denna ḥadịth som nämner att under ’asr-bönen är änglarna vittne i stället för maghrib bönen.
6. Det finns också en motsägelse i ḥadịthen som från att ha nämnt ”Änglar kommer till er i följd, kväll och dag” plötsligt nämner tidpunkterna på andra tider, den säger plötsligt ”och alla träffas vid tidpunkten för Fajr och ’Asr bönerna.” Med andra ord så finns det ingen harmoni i ḥadịthen.

User Rating: 4.66 ( 4 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button