03. Imam Hussein (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)Dagens Muslim 41TidningsnummerUr Rosengården

Ur Rosengården 41

Ur Ziyara Ashura:

… Därför ber jag Allah, Den som ärade mig genom att utöka min kännedom om er [ahlulbait] och era vänner, och skänkte mig avståndstagande från era fiender, att placera mig tillsammans med er i detta liv och nästa, och att få mig att stå stadigt hos er med stadiga fötter [och hängivet följa era spår] i detta liv och nästa!
Jag ber Honom (Allah) att hjälpa mig att nå er prisade position som ni har hos Allah, och att Han skänker mig möjligheten att hämnas för min skull tillsammans med en vägledd, tydlig och sanningsenlig Imam som härstammar från er!…

Läs hela Ziara på www.imamalicenter.se

Review Overview

User Rating: 4.3 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button