12. Imam Mahdi (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 47Tidningsnummer

Inte förrän orättvisa fyller världen

För att människan skall utvecklas mot sin perfektion måste denne ha en fri vilja, något som i sin tur medför en stor variation bland mänskligheten. En del kommer att vara kärleksfulla nog att leva för sina medmänniskors välmående, de offrar sin tid och hälsa för att mänskligheten skall må bättre. Detta medan andra fyller sig själva med egoism, hat, högmod och andra laster.
Konsten består i att frivilligt kämpa för det goda och viktigast av allt är att ha en korrekt relation med vår Skapare. Uppdraget är svårt då det finns många frestelser som avleder människan från Gud och meningen med livet. Gud har låtit oss själva kunna inse och känna av vikten av att omvända till Honom och låta sig vägledas av en gudomlig ledare. Mänskligheten har genom historien oftast vänt sig bort från Gud. Tyranner, giriga makthavare och ignorans styr vår värld, något som i sin tur resulterar i att vår värld mörknar och blir alltmer kvävande av korruption och orättvisa.

När kommer den stora räddningen?
Messianism förekommer i de flesta, om inte alla, religioner, något som enligt vår uppfattning beror på att Gud har sänt profeter till alla folk och nationer, vilka fått det meddelat att världen kommer till sist att vända sig till Gud.
Enligt den muslimska uppfattningen kommer en man från profetens avkomma att inte endast rädda muslimer utan alla nationer. Enligt sunnimuslimer kommer denna ledare att födas i framtiden, medan vi shiamuslimer tror att världens frälsare är, såsom profeten har utlovat, den 12:e imamen al-Mahdi (må Gud påskynda hans framträdande).
Den 29 mars i år firar vi hans födelseårsdag. Imamen föddes år 869 och hade under cirka sju decennier fyra representanter genom vilken han vägledde shiamuslimer. Till sist meddelade han den sista representanten att en ockultation påbörjar och fortsätter tills Gud tillåter hans framträdande.
Det har gått 1100 år sedan detta och det kan gå flera hundra eller tusentals år till innan hans framträdande. Varför och hur länge behöver vi vänta? Ett kanske korrekt svar är att omvärlden måste förstå vikten av att ha en sådan ledare. En man som Gud kommer att stödja med mirakler, han har en karaktär som låter vilken sund människa som helst att högakta och älska honom.
Profeten Muhammed (Gvhf) meddelar att imamen kommer att sprida rättvisa i hela världen. Den utlovade kommer därmed att vara de utsatta och de förtrycktas hopp. I en känd hadith berättar han att världen kommer att fyllas med orättvisa och särbehandling innan Imam Mahdi (fvmh) fyller den med rättvisa och jämlik behandling. I andra uttalanden och psalmer meddelas vi att människan kommer att sprida fördärv i både hav och land, innan historiens stora reform äger rum. Tills denna efterlängtade återkomst lever han, skyddad av Gud, bland oss och utför sina uppgifter.

Den viktiga frågan som vi är uppmanade att begrunda: Varför behöver världen först fyllas med korruption och orättvisa innan den stora vändpunkten kan äga rum? Det finns möjligen flera svar, men det kanske mest sannolika svaret är att mänskligheten måste mogna tillräckligt för att kunna förstå grundproblemet och hoten som den idag möter och behöver lösa.

Hur mår världen idag?
Vi ser idag att naturen förstörs av vårt sätt att behandla den. Det finns miljarder fattiga i vår värld, cirka 800000 tar varje år sina egna liv, miljoner försöker begå självmord.

Vapenindustrin blomstrar och utvecklas som aldrig förr.
Makthavarnas hyckleri och högmod låter hela mänskligheten hålla andan fruktande den stund då olika stormakter eller koalitioner drabbar samman.

Demokrati är en paroll som världsmakter lyfter men styr världen diktatoriskt. Länder som talar flitigt om mänskliga rättigheter producerar vapen och säljer det till diktaturer som slå ned sina eller andra nationer. Exemplen som manifesterar korruption och hyckleri i vår värld är många, de nyssnämnda problemen bör vara nog för att vi skall inse att vi behöver ha en kärleksfull och sanningsenlig ledare som alla lyssnar till och accepterar.
När omvärlden såg hur nazismen och fascismen förstörde Europa och kostade 60 miljoner människoliv började även rivaler såsom kommunister och kapitalister att tillsammans söka en lösning. Därför grundade omvärlden FN.
Ju mer tyranni, korruption och hyckleri som fyller vår värld desto tydligare blir problemet som människan idag möter. När problemet är tydligt och plågande nog börjar vi tillsammans teister såväl som ateister att söka en ny lösning som fungerar bättre för vår värld.

Korruptionens rök har idag förorenat miljön, försvårat och förstört förhållanden mellan människorna. Den har fördärvat deras andlighet och distanserat dem från varandra och har även gjort människan främmande för sig själv.
Det är på grund av ignorans och korruption som fientlighet uppstår mellan människorna vilka egentligen är syskon och bör vara rädda om varandras välmående.
Den idealvärld vi alla drömmar om blir möjlig först när vi blir sams med varandra, något som kommer att vara möjlig under denna kärleksfulle och vise ledare. Under hans tid utrotas fattigdomen och krigen slutar.
Mörkren avtar och gryningen demaskerar hycklarna och låter oss älska och värdera medmänskligheten över allt annat på jorden.

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button