ArtiklarDagens Muslim 35Kvinnan i islamTidningsnummer

Nämns slöjan i Koranen?

Islams påbud och lära finns inte endast i Koranen utan även i vad profeten lärde ut. Trots detta anser vissa muslimer och icke-muslimer att slöjan skall vara med i Koranen annars är den endast en muslimsk tradition och inte ett påbud från Gud. Dessa individer menar att religion är skapad eller påverkad av ”patriarkala” system under och efter profetens tid. Därför bryr de sig inte även om de får det bevisat för sig att kvinnorna täckte sitt hår, till och med innan islam sändes som det sista budskapet till mänskligheten.

Deras argumentation grundar sig egentligen på bristfällig kunskap och en iver att ändra en av den mest självklara praxisen som muslimer sedan 1400 år har utövat. Det är trots allt relevant att skriva några rader om de koranverser som nämner slöjan.
Det är här viktigt att nämna att slöjan enligt islamisk juridik inte behöver ha en viss form eller färg. Det är upp till kvinnan själv att allt utefter den miljö som hon lever i att klä sig på ett sådant sätt som täcker hennes kropp och hår. Slöjans klädkod innebär att den inte får vara tajt så att den manifesterar kvinnans olika kroppsdelar.
Den vers som används som stöd för slöjan är:
”SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen… Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag.” (Bernström 24:30,31)
Ordet som Bernström har översatt till slöja är khimar och betyder ordagrant allt som täcker något och i arabiska uppslagsverk definieras det som kvinnan täcker sitt huvud med. Under profetens tid täckte kvinnor sitt hår med ett plagg som de fäste eller lät hänga vid nacken istället. De hade också ett ytterplagg som täckte dem från huvudet till knät eller längre ned, ett klädesplagg som kallades för jelbab såsom det framgår av nästa vers. Versen ovan beordrar kvinnorna att istället fästa slöjan för att den skall täcka barmen. Utifrån denna vers kan vi härleda att folk under profetens tid brukade täcka sitt huvud men att de inte täckte barmen dvs. halsen och delar av övre bröstet.
Faktum är att kvinnan i Arabien och faktiskt även mannen brukade ha en viss form av huvudbonad och Koranen kom med föreskriften att hon även skall täcka barmen.

Vid sidan av dessa rekommendationer bör vi inte åsidosätta föreskriften för både män och kvinnor att sänka sina blickar och ständigt kontrollera sina lustar. Lägg märke till att versen som handlar om slöjan börjar med en tydlig föreskrift som riktar sig till männen.
Kan det bero på att män i allmänhet är mer intresserade av att titta på kvinnor och att detta tittande leder till korruption? Vi vet, oavsett svar på denna fråga, att enligt islam är det inte bara kvinnan som måste täcka sin skönhet, det är även mannens ansvar att hålla sina gränser, de får inte ens titta med lust på kvinnan.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button