ArtiklarDagens Muslim 60Tidningsnummer

Nattbön; En upphöjd särställning inom islam

Bland de dagliga rekommenderade bönerna (nafilah) finner vi nattbönen som har en upphöjd särställning inom islam. Nattbönens fördelar återfinns både explicit i flertalet koranverser och i återberättelser (hadither).
I en återberättelse av profeten Muhammed (Gvhf) säger han följande:
Två bönenheter (rak´ats) som reciteras i nattens mörker är mer älskat av mig än hela världen och allt som finns i den.
I den heliga koranen finner vi dessa verser bland många andra:
Vaka [i bön] under natten, inte hela, men halva natten – eller förkorta denna tid något,eller förläng den – och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal och tanken fäst vid dess mening. (Kapitlet al- Muzzamil
(Du som täcker över dig) 73:2-4).
Och under natten vakar de i bön – ömsom faller de ned inför sin Herre, ömsom står de upp. (Kapitlet al-Furqan (Måttstocken) 25:64).
Tiden för nattbönen börjar efter midnatt fram till morgonbönen (fajr). Den bästa tiden att uträtta bönen på är dock så nära inpå morgonbönen (fajr) som möjligt. I händelse av att man inte har tid att uträtta alla nattbönens delar rekommenderas det att åtminstone uträtta de två sista delarna eller endast den sista delen.
Nattbönen består av totalt 11 böneenheter (rak´ats) och kan delas in i tre följande delar;
1. Nattens nafilah: åtta böneenheter (uppdelade i fyra stycken två rak´ats böner, 4×2)
2. Salat al- Shafʿ: 2 böneenheter
3. Salat al- Witr: 1 böneenhet.
Nattens nafilah (nattbönen) första del är uppdelad i fyra böner. Nattbönen bes likt morgonenbönen (fajr) bestående av två böneenheter (rak´at) och upprepas fyra gånger.
1. Först avger man intentionen med bönen (Niya) samt Takbiratul ihram “Allahu akbar”.
2. Efter recitation av det första kapitlet i koranen surat al-fatihah (ingressen) är det rekommenderat att läsa korankapitlet Den rena tron (surat al- Ikhlas) i första böneenheten och korankapitlet Sanningens förnekare (surat al- Kafirun) i den andra böneenheten.
3. Qunut rekommenderas i andra böneenheten och då kan en valfri åkallelse läsas eller följande dhikr (åminnelse) tre gånger: Subḥānallāh (Ärad vare Gud.)
4. Bönen avslutas med Tashahud och Salam likt övriga böner.

User Rating: 4.66 ( 4 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button