01. Imam Ali (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 39RamadanTidningsnummer

Imam Alis (fvmh) martyrskap

Den 21 av den heliga månaden Ramadan motsvarar imam Alis (fvmh) martyriumsdag.
Efter kriget Nahrawan och nedslaget av Khawarij, år 658 e.kr. samlades en del personer från så kallade Khawarij, såsom Abd al-Rahman ibn Muljam Muradi, Barak ibn Abdullah Tamimi och Amr ibn Bakr Tamimi, under en kväll och analyserade den tidens omständigheter, blodspillor och interna krig och åmindes kriget Nahrawan och deras egna stupade män. De kom sedan fram till slutsatsen att orsaken till denna blodspilla och mördandet av bröder var Imam Ali (fvmh), Moawiyah och Amr ibn al-Aas. Om dessa tre sistnämnda personer plockades ur bilden skulle muslimerna veta sina uppgifter.
Därefter ingick de i en pakt om att var och en av dem skulle vara ansvariga för att mörda en av dessa tre personligheter. Ibn Muljam var ansvarig för att mörda Imam Ali (fvmh) och satte sig tillsammans med några personer i Kufa-moskén under natten till den 19:e Ramadan. Under den natten var Imam Ali gäst hos sin dotters hus och var informerad om vad som skulle hända på morgonen. När han talade om detta för sin dotter sa Umm Kulthum: ”Sänd Jo’de till moskén imorgon!”.
Imam Ali (fvmh) sa: ”Det går inte att komma undan från Guds beslut. Han spände sedan fast sitt bälte ordentligt och gav sig iväg till moskén samtidigt som han för sig själv viskade dessa två meningar:
”Spänn fast erat bälte ordentligt inför döden, eftersom döden kommer att möta dig
Klaga och skrik inte, när döden kommer för att hämta dig.”.

När Imam Ali bugade inför Gud under morgonbönen och hade placerat sin panna mot marken slog Ibn Muljam hans välsignade huvud med sitt svärd så att blod rann från imamens huvud i moskéns Mihrab. Vid detta ögonblick sa Hans Excellens: ”Fuzto wa Rabbil Ka’bah” (Jag svär vid Kabas Herre att jag segrade). Därefter reciterade han vers 55 från sura TaHa:
”Av denna [jord] har Vi skapat er och till den låter Vi er vända tillbaka och ur den skall Vi [kalla] er att stiga fram ännu en gång.”
Imam Ali tänkte även på folkets bästa och lycka under sina sista ögonblick i livet och testamenterade följande till sina barn, släktingar och alla muslimer:
”Jag uppmanar er till att vara Gudfruktiga (följa Guds lagar), att organisera era egna handlingar och alltid tänka på att skapa fred mellan muslimer! Glöm inte bort de föräldralösa! Respektera era grannars rättigheter!
Ha Koranen som erat egna schema! Vörda bönen väldigt mycket, då den är er religions pelare.”
Imam Ali (fvmh) blev martyr den 21:a Ramadan och begravdes i den heliga staden Najaf och hans helgedom blev en plats för Gudsdyrkan för de som är förälskade i Sanningen.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button