01. Imam Ali (fvmh)Ahl-albayt (frid vare med de)Dagens Muslim 57TidningsnummerUr Rosengården

Ur åkallan Sabah:

Ur Rosengården 57

Så Den som utmärker Sig med Makt och Varaktighet,
och kuvar Sina tjänare med död och utplåning!

Välsigna Muḥammad och hans hus, de som visar aktning [för Gud], och hör mitt rop, och svara på min åkallan,
och förverkliga – genom Din ynnest – min förhoppning och förväntan!
Du som är Den bäste av de som åkallas för att avlägsna nöd, och den som hoppet sätts till i varje svårighet och lättnad!

Till Dig har jag framfört mitt behov; avvisa mig inte från Dina högaktade gåvor utan hopp!

Den Storsinte! Den Storsinte! Den Storsinte!
Vid Din Barmhärtighet, Den mest barmhärtige av barmhärtiga!

Källa: Boken ”Imam Ali I urval”

Review Overview

User Rating: 4.3 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button