0. Profeten Muhammed (fvmh & hf)Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarBudskapet 02Kvinnan i islam

Profetens fru (fvmd) inspirerar till företagande och initiativtagande

I förra numret av Budskapet nämndes vikten av att ha kvinnliga förebilder och att shiaislam är en religion som har bevarat många historiska skrifter, däribland berättelser om och från fenomenala kvinnor genom tiderna. I detta avsnitt belyses en av dessa fantastiska kvinnor vars historia ger kvinnor inspiration och kraft till utveckling, och männen inspiration till ett jämställt och samtidigt kärleksfullt förhållningssätt gentemot kvinnor.

Under den förislamiska perioden på Arabiska halvön – den s.k. ignoransens tid – där nyfödda döttrar inte välkomnades och kunde begravas levande, och där kvinnan i stora drag inte hade någon äganderätt eller några andra rättigheter överhuvudtaget fanns det trots allt en mycket framgångsrik, populär och rättfärdig affärskvinna och arvtagerska vid namn Khadija bint Khuwaylid (fvmh). Hennes Höghet anställde Profeten Muhammed (fvmh) p.g.a. hans ärlighet och pålitlighet för att åka med och göra affärer genom hennes handelskaravaner. Efter ett tag föll hon för honom och skickade sin vän för att fråga Profeten (fvmh) om han ville gifta sig med henne.

Det var alltså hon som valde honom, hon som tog första steget till frieri – kvinnan som friade till mannen.

Profeten (fvmh) rådgjorde med de äldre, Hennes Höghet Khadija (fvmh) rådgjorde även hon med de äldre, och Profeten (fvmh) accepterade sedan frieriet genom ett officiellt frieri där han respektfullt klev fram och bad om hennes hand. Nog för att detta var några år innan Profeten (fvmh) fick sin första uppenbarelse, men hade detta sätt stridit mot islam och seden för muslimska kvinnor hade aldrig huvudpersonen – islams främste Profet (fvmh) – gått med på det hela. Heller hade det inte varit genom denna exemplariska kvinna som Profetens enda ättlingar (fvmd) senare skulle komma till. Att vara fullständigt delaktig vid samt göra medvetna val av make eller andra livs- eller framtidspåverkande val, vara eller bli framgångsrik i sin yrkesroll, söka kunskap/utbilda sig* samt att vara jämställd männen vad gäller människovärde** är sannerligen den muslimska kvinnans rättighet. Allt som direkt motsäger detta hör till kulturella inslag och åtskillnader världen över som varje sann och rättfärdig muslim och följare av Profetens (fvmh) tradition bara kan beklaga och ta avstånd ifrån genom att sträva ännu hårdare efter ett levnadssätt i linje med dessa utomordentliga islamiska förebilder.

Zeinab Eklund
Zeinab.Eklund@budskapet.nu


* ”Herre! Låt min kunskap växa!” (Den Heliga Koranen 20:114)

** ”Och Gud svarar dem: ”Jag skall inte låta någon av er som arbetar och strävar, vare sig man eller kvinna, se sin strävan gå förlorad – ni är [alla] av samma rot [och skall lönas på samma sätt].” (Den Heliga Koranen 3:195)

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button