ArtiklarDagens Muslim 55Islamiska personligheterTidningsnummer

Sheikh Kulayni – en framstående rättslärd

Islamisk personlighet

Sheikh Kulayni är shiamuslimernas mest framstående rättslärd och hadithförmedlare under 200-300 talet AH (800-900-talet e.Kr.). Hans riktiga namn var Abu Ja’far Muhammad ibn Ya’qub ibn Ishaq al-Razi, även känd som “Islams betrodde”, “Shiiternas sheikhers sheikh” och ”Chefen för de imamitiska lärda hadithförmedlarna”. Han var en av den shiitiska skolans förkunnare under Tidens Imams (må Gud påskynda hans framträdande) lilla fördoldhet. Han är upphovsmannen till boken ”al-Kafi” – en av de “fyra böckerna” – som anses vara en viktig referens för forskare och lärda i islamisk teologi.
Enligt Sheikh Mufid är al-Kafi den mest värdefulla hadith-boken och den mest dyrbara shiitiska boken. Det finns en mening som tillskrivs Tidens Imam (Gphf) som lyder: ”al-Kafi räcker för våra anhängare (shia).” al-Kafi innehåller 16199 hadither och har sammanställts i tre delar: ”Principer”, ”grenar” och ”rawda” (ordagrant trädgård; innehåller diverse hadither).
Några andra av Sheikh Kulaynis böcker som kan nämnas är ”Ta’bir al-Ru’ya”, ”al-Radd ’ala al-Qaramata”, ”Wasail al-Aimma”, ”Kitab al-Rijal” och ”Ma qil fi al-Aimma min al-Shi’r”. En av hans bästa studenter var Ibn Qulawayh al-Qummi, som var även var en av Sheikh Mufids mest framstående lärare. Ibn Qulawayh är upphovsmannen till den kända boken Kamil al-Ziyarat.
Sheikh Kulaynis födelseår är inte känt men han föddes i en by som heter Kulayn och i ett hem som var fyllt av kärlek till Ahl al-Bayt (frid vare med dem). Kolein, varifrån den store lärde har fått sin titel från, är en by som ligger 3,8 mil sydost om Shahr-e Rey i Teheran, Iran. Många lärda och hadithförmedlare härstammar från denna by.

Efter att ha spenderat 20 år för att sammanställa boken al-Kafi och då han var över 70 år gammal, gick Sheikh Kulayni bort i månaden sha’ban år 329 AH (941 e.Kr.). Hans grav ligger i al-Asifyahs moské i Bagdad, Irak.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button