ArtiklarDagens Muslim 16

Religiösa mer omtänksammare än andra

I en forskningsstudie som gjorts i Turkiet har man frågat 550 studenter hur de skulle fördela resurser efter ett skeppsbrott, där man antog att två människor (Friday och Robinson) blir strandade på två närliggande öar med 12 fruktplantor vardera. Studien utgick från scenariot där Robinsons villkor var att han kunde skörda 20 frukter per träd, men hade möjlighet att simma till den andra ön. Friday hade ingen möjlighet att simma till den närliggande ön men kunde skörda 120 frukter per träd. Alternativen som studenterna fick presenterade för sig skulle representera tre olika politiska teorier gällande resursfördelning till de två personerna. Bland de tillfrågade angav de med religiös tillhörighet ett fördelningsalternativ som utgick ifrån att hjälpa de som har det värst (55%), medan en minoritet (33%) av de icke-religiösa föredrog samma alternativ. Forskarlaget vid Bogazici universitet, ledd av Ceyhun Egling spekulerar i att detta alternativ passar religiösa väl och deras tro på en rättvis värld. Det tredje alternativet där resurserna skulle fördelas jämnt rent ideologiskt emellan Friday och Robinson var nämligen inte lika attraktivt bland de religiösa.
Något som kan tyckas förvånande men kan styrka det faktum att religiösa tror mer på en rättvis fördelning genom ens handlingar och inte ren ideologisk fördelning.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button