Ahl-albayt (frid vare med de)ArtiklarDagens Muslim 14Kvinnan i islam

SYSTRARNAS DAG – Den Heliga Zeinabs (fvmh) födelsedag

Den Heliga Zeinab (frid vare med henne) föddes den 5 Jamadi al-Awwal år 5 e. h. (år 626 e. Kr.) i Medina. Hennes enastående uppväxt, missöden och nobless är något som vi alla bör se upp till och ständigt lära oss mer från. Man läser ofta om den Heliga Zeinabs (fvmh) skicklighet när det kommer till att behärska hela hushållet, hennes otroliga visdom som härstammar ifrån hennes nobla hem och om lojaliteten som hon ärvde av den Ärade Khadija (fvmh). Den Heliga Zeinabs födelsedag har i dagens muslimska värld blivit kallad för ”Systrarnas dag” till minne av hennes personlighet.
Så hur kan vi fira denna dag på ett sätt som gör att den ger oss de livsviktiga budskapen som denna kvinna blev välsignad med, och som gör att hennes personlighet än i dag lever kvar?
Vi har alla hört om att paradiset ligger under våra mödrars fötter, och på så sätt blir vår moder den mest viktiga personen i våra liv. Den Heliga Zeinab (fvmh) kunde behärska hela hushållet från en mycket tidig ålder och hon hjälpte på så sätt sin moder och styvmoder med att ge kärlek, ljus och värme i deras hem. Det finns många fina och vackra återberättelser om vikten att ge ett leende till sin moder såväl som att ett hem inte är ett hem utan en moder. Så under denna dag bör vi se på oss själva och fråga oss själva: ”Lever jag upp till det vackra budskap som denna ädla kvinna förmedlade?”
En annan del som systerskap inkluderar är lojaliteten mot varandra. Att skydda varandra och att tala gott om andra i deras frånvaro är stora delar av vår islamiska tro, och så pass viktig att den lägger grunden för hela det islamiska samhället. Det finns en vacker återberättelse från Heliga Zeinabs (fvmh) fader, de Troendes mästare Imam Ali (fvmh):”Hitta på 70 ursäkter för din troende bror eller syster innan du dömer dem.”
Om vi idag gör ett löfte om att skydda våra syskon i deras närvaro och frånvaro, så går vi alla med stora steg emot vår Herre och Skapare och skapar på så sätt enighet och styrka ibland oss.
Den sista delen av systerskap som ska upplysas är vikten av gåvor. Gåvor är nyckeln till vänskap och kärlek och binder oss tillsammans i välstånd och gemenskap. Att ge gåvor på dessa unika dagar av våra Felfrias (fvmd) födelsedagar och minnesdagar är något som skapar och inger en känsla av glädje för de yngre och så väl som de äldre i samhället, och samtidigt binder de oss till ledarskapet av Guds representanter på jorden.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button