ArtiklarBudskapet 03Högtider

Islam uppmuntrar till att besöka de sjuka

Den 11 februari är det den internationella dagen för sjuka människor. Under denna dag uppmärksammas sjuka människor världen över och metoder som kan tillämpas för att hjälpa dem mer. Olika seminarier runt om i världen hålls även kring detta ämne. Av denna anledning vill vi tala gällande att besöka sjuka personer utifrån islams synvinkel.
Islam är en social religion som kallar människan till att leva socialt. Detta blir extra tydligt i dess program och läror. En av islams viktiga uppmaningar är om hur besök av sjuka personer eller personer som på olika sätt förlorat sin hälsa ska ske.
Den Heliga Profeten (fvmh & hf) sa: ”Bland varenda muslims rättigheter över en annan muslim är att de ska hälsa på varandra varenda gång de träffas, att de ska besöka varandra varenda gång någon av dem blir sjuka och delta i varandras begravningsceremonier varenda gång någon av dem går bort.”
God sed för att besöka en sjuk person

1. Att komma med en gåva
En av de felfria Imamernas (fvmd) rekommendationer för att besöka en sjuk person är att ha med sig en gåva. Imam Alis (fvmh) rekommendation gällande detta är [bl. a.] att du ska besöka en sjuk person som inte besöker dig när du blir sjuk och ge gåva till den som inte ger dig någon gåva.

2. Att korta ned tiden för besök av en sjuk person
Den Heliga Koranens och Profetens rena familjs (fvmd) rekommendationer är att vi inte ska stanna för länge och inte gå iväg för snabbt då vi gått för att besöka en sjuk person, eftersom den är sjuk och det är möjligt att den blir besvärad av att behöva ta hänsyn till besökande. P.g.a. detta har det i en tradition nämnts att: ”Det bästa besöket av en sjuk person är den kortaste av dem.”

3. Att visa sympati för en sjuk person
Att visa sympati för den sjuke är bland de bästa metoderna som finns för att den ska botas. Islams ärade Profet (fvmh & hf) sa: ”När ni träffar en sjuk person eliminerar ni dennes sorg för dödsögonblicket [och gör den hoppfull om framtiden]. Även om denna handling inte har någon [fysisk] effekt [och inte ändrar på ödet], ger det i alla fall själen lugn.”

4. Fråga om den sjukes tillstånd
En annan god sed vid besök av en sjuk person är att fråga om dennes tillstånd.

 

5. Bön för en sjuk person
Bland de felfrias (fvmd) rekommendationer gällande att besöka en sjuk person är att ni ska be för den sjuke och be Gud om dennes hälsa. Guds Sändebud (fvmh & hf) sa: ”Besök dem sjuka… och be för dem och säg: ”Å Gud, bota dem med Din botning, hela dem med Din medicin och ge dem god hälsa ifrån deras missöde!”

Islam är en social religion som kallar människan till att leva socialt

6. Att inte förvänta sig att bli serverad
Den som kommer för att besöka en sjuk person för att uttrycka sin kärlek, observera en muslims rättighet och för att erhålla spirituell belöning bör inte förvänta sig att bli serverad någonting, eftersom den sjuke lider av en sjukdom och dennes familj är även upptagna att ta hand om den.
Gällande att besöka en sjuk person avslutar vi med en upplysande berättelse. Det har återberättats från den bortgångne Sabzevari att han gick för att besöka en sjuk person tillsammans med en grupp personer. När han hade kommit nära den sjukes hem återvände han och gick inte dit alls. De runtomkring honom frågade: ”Herrn, varför kom du hit och vänder nu?” Han svarade: ”Jag fruktade att den sjuke skulle tycka om mig om den såg mig och säga:  ”Vilken nobel och stor person Sabzevari är som kommit för att besöka mig som är sjuk!” Nu återvänder jag så att jag kan finna sann renhet och endast besöka den sjuke för Guds skull.”

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button