ArtikelserieArtiklarDagens Muslim 42Islamiska personligheterNyheterTidningsnummer

Trossamfund fördömer koranbränningarna

Flertal trossamfund från olika församlingar fördömde senaste koranbränningarna som skedde i Sverige. I samband med detta, publicerade Islamiska Shiasamfunden i Sverige och Imam Ali Islamic Center i Järfälla ett gemensamt uttalande där man fördömde brännandet av den heliga Koranen.
Uttalandet lyder så här:
”Vi på Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) och Imam Ali Islamic Center (IAC) i Järfälla följer kontinuerligt upp utvecklingen av brottet att bränna och vanhelga den heliga Koranen, som ägde rum i Malmö den 28 augusti, liksom avsikten från samma extremister att upprepa denna fördömda och skamliga handling i Stockholm den 12 september, trots att de inte hade fått tillstånd tidigare från polisen. Det är ett överträdande av alla regler och lagmässiga gränser och en stor kränkning mot muslimernas känslor. Muslimer utgör en viktig del av det svenska samhället och det finns fler än en och en halv miljard muslimer runtom i världen.
Vi har uttryckt vår starka förbittring och vårt fördömande inför de svenska myndigheterna, bl.a. SST, polisen, säkerhetspolisen och kulturdepartementet, för denna ansvarslösa och omoraliska handling som är avsedd att provocera troendes känslor i Sverige i synnerhet och i världen i allmänhet. Vi fördömer denna avskyvärda handling och vi anstränger oss för att förhindra att detta brott upprepas i Stockholm. Därför uppmanar vi alla bröder och systrar att vara sansade och rationella i hanterandet av denna stora händelse, och att inte ge de som vill göra oss illa den ursäkt som kan användas för vår nackdel.
ISS och IAC är mycket angelägna om muslimernas och shiiternas intressen i Sverige, och vi arbetar med all kraft och med tillit till Gud för att försvara våra rättigheter”.
Även andra trossamfund fördömde händelsen med koranbränningen. Interreligiösa rådet i Stockholm (IRiS) skrev följande på sin hemsida:
”Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) ser med oro på att ett parti från vårt södra grannland agiterar i Sverige genom att håna och förtala islam och dess heliga skrift. Vi fördömer att man på detta sätt utnyttjar religionen för att så hat och splittring i samhället och vinna politisk poäng. IRiS medlemmar står sida vid sida när någon av oss angrips. Tillsammans vill vi verka för fred och sammanhållning. Vi uppmanar alla, troende såväl som icke-troende, att genom samtal och samarbete verka för att släcka hatet”.
13 svenska kyrkoledare inom Sveriges Kristna Råd (SKR) fördömde koranbränningarna i Sverige genom att skriva följande uttalande:
”Att bränna böcker är barbariskt. Det gäller inte minst böcker som för många är heliga. Vi vill utrycka vårt starka fördömande av medvetna kränkningar av människors tro. Sådana handlingar innebär ett allvarligt hot mot människors rätt till tro och religionsutövning. Aktioner som dessa ökar polariseringen mellan människor, vilket motverkar arbetet för integration och samförstånd i en tid när vårt land behöver samlas kring allas värdighet och rättigheter. Vi uttrycker vår starka medkänsla med muslimskt troende i vårt land.”
Sveriges interreligiösa råd (SIR), kyrkor, judiska församlingen och flera andra trossamfund och församlingar fördömde koranbränningen som skedde i några svenska städer under senaste veckor.

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button