0. Profeten Muhammed (fvmh & hf)Ahl-albayt (frid vare med de)Dagens Muslim 13Ur Rosengården

Ur Rosengården 13 B- Nationernas prisade

Han föddes i en korrupt miljö
Under medeltiden på en halvö
Han växte upp utan mor eller far
Men reste sig till de utsattas försvar
Mot korruptionens alla former gjorde han motstånd
Storheten, som alltid tog från det onda tydligt avstånd

Han var unik, kärleksfull, omtänksam och värdig
Bland folk blev han känd som trovärd och sannfärdig
Kring hans höghet och respekt var hela staden enade
Även de mest råa och hårda blev av hans ljus lenade

Slavar, fattiga och utsatta såg honom som sin hjälpare
Ingen visste att han var den utlovade, en evig räddare
Efter 40 lysande år började han modigt sin samhällsreform
De mäktiga mobiliserade, kritik och klander blev som en storm

Han gav inte upp och samlade kring sig de plågade
Modiga för människans värdighet de ivrigt tågade
De torterades, förföljdes och blev mördade
De gav aldrig upp och blev sällan besegrade

Tveklöst offrade han allt för sin medmänsklighet
Han var sympatin, hela hans tillvaro var barmhärtighet
Han var stödet för de utsatta och fader till föräldralösa
Som en make för änkorna och vägledare för de mållösa

De tidigare profeterna honom utlovade
Gud och varje levande människas älskade
Han var den store, av Gud prisade = Mahamadim
Nationerna prisade = Hammdat Kol Ha goyim

Review Overview

User Rating: 4.3 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button