04. Imam Sajjad (fvmh)Dagens Muslim 14Ur Rosengården

Ur Rosengården 13 – Följande är en del av åkallelse dua från boken Sahifa Sadjadiya*:

Å Gud! Skicka [Dina] hälsningar [och välsignelser] till alla Dina profeter och sändebud. Skicka hälsningar till Abraham och Abrahams familj.

Å Gud! Skicka hälsningar till Din Ande och Din profet Jesus. Skicka hälsningar till Din Älskade och Ditt Sändebud Muhammed.

Å Gud! Vi ber Dig helt visst om säkerhet, tro på Dig, Din Profets bekräftande, skydd från alla missöden och tacksägelse för god hälsa.

Å Gud! Gör oss framgångsrika i det Du älskar och är nöjd med.

Å Gud! Gör oss framgångsrika i att utföra rättfärdiga [handlingar] och gör så att gott flödar från våra händer.

Å Gud! Gör oss framgångsrika i att stå till tjänst till Dina tjänare.

Å Gud! Gör kärleken stor mellan oss, tillrättavisa våra affärer, välsigna våra liv och bortgångar och gör slutet gott för våra affärer.

Å Gud! Gör våra liv långa och utöka vår försörjning.

Å Gud! Vi söker helt visst skydd hos Dig från missöden, förtryck[K21] och sjukdomar.

Å Gud! Ge oss goda arvtagare så att de tänker gott om oss. Å Gud! Gör vår dödsdag till en dag av glädje och lättnad. Å Gud! För oss till det goda, som du fört Dina profeter och rättfärdiga tjänare till, och väck oss till liv igen [på domedagen] bland Dina profeter och vänner. Å Gud! Förlåt de troende männen och de troende kvinnorna, och ha barmhärtighet med oss med Din barmhärtighet, å den Mest Barmhärtige!

Läs mer på www.imamsajad.se

 

*Boken Sahifa Sajjadiyya är en bok som består av 54 stycken åkallelser och böner från Imam Sajjad (fvmh), shiamuslimernas fjärde Imam. Sahifa Sajjadiyya innehar en betydande position efter Koranen och Nahj al-Balagha, och är känd som ”Muhammeds familjs psalmer” och ”Ahl al-Bayts evangelie”.

Läs mer på www.islamicbooks.se

Review Overview

User Rating: 4.3 ( 2 votes)

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button